varberg

”Flera skolor har påtalat att de inte alls känner sig tillräckligt förberedda på inrymning och utrymning”, säger Sten Hagberg, huvudskyddsombud i Varbergs kommun. Bilden är ett montage.  

| Foto: Privat, Shutterstock.com
Säkerhet

Efter attacken – LR kräver granskning av skolans rutiner

En elev skadades när en kniv- och yxbeväpnad man gick till angrepp i en skola i Varberg. Nu kräver Lärarnas Riksförbund att säkerhetstänket skärps.
– Tydlig och snabb information kan vara avgörande, säger huvudskyddsombudet Sten Hagberg.

Attacken på Peder Skrivares skola i Varberg, då en kniv- och yxbeväpnad man gick till angrepp mot elever, har väckt starkt obehag i skolvärlden.

– Många är chockade. Även om man vet att det finns en risk så känns det så avlägset att det ska hända just här. En tröst i bedrövelsen är att ingen blev allvarligt skadad och att majoriteten av undervisningen skedde på distans, men med det inte sagt att det inte har orsakat starka obehagskänslor. Både hos elever och personal som faktiskt var på skolan, men också bland personer som kunde ha drabbats, säger Sten Hagberg, huvudskyddsombud i Varbergs kommun.  

Klädd i gula arbetskläder och en hjälm med visir tog gärningsmannen sig in på skolan på torsdagsförmiddagen. Två elever konfronterades, varav en fick lindriga skador i handen. Därefter lämnade mannen skolområdet och tog sig till ett torg i närheten, där han senare greps av polis.  

Attacken på gymnasieskolan, som har omkring 1 600 elever, har föranlett en diskussion om öppenhet och säkerhet på kommunens skolor. Sten Hagberg menar att den befintliga säkerhetspolicyn behöver en ”ordentlig uppryckning” och efterfrågar konkreta handlingsplaner som skolorna kan utgå från vid extrema händelser.

– Gårdagen kunde ha slutat i en förfärlig tragedi och bör bli en väckarklocka för hela kommunen. Flera skolor har påtalat att de inte alls känner sig tillräckligt förberedda på inrymning och utrymning. Även om det redan finns en policy om att på skolorna ska man göra en riskbedömning inför varje läsår så vågar jag nog säga att det brister på många håll. Det blir lätt så att mer närliggande frågor kring arbetsbelastning och arbetsmiljö prioriteras, säger han.

Yxdramat vittnar dock om att det är hög tid att även se över skolornas beredskap för extrema händelser. Förutom detaljerade handlingsplaner anser Sten Hagberg att lärare behöver få tid att öva på hur de ska agera om den här typen av hot och våld inträffar.   

– Varje skola måste avsätta tid och ge lärarna möjlighet att gå igenom planen minut för minut. Det behöver inte ske fysiskt utan kan räcka med ett personalmöte där man kollektivt går igenom varje steg teoretiskt.

Han påpekar att säkerhetsarbetet på gymnasieskolor kan innebära en extra utmaning eftersom klassrummen ofta ligger utspridda i olika byggnader.  

– Tidigare hade man högtalare i varje klassrum, men så ser det inte ut i dag. Nu behöver vi hitta nya effektiva sätt att sprida information vid till exempel inrymning och utrymning.

Efter attacken på Peder Skrivares skola beslutades att personalen och de 200 elever som befann sig på gymnasieskolan skulle skickas hem och skolan skulle låsas.

Krisledningsgruppen vid skolan har enligt kommunen aktiverats och arbetar nu med att ta fram en handlingsplan för att hantera situationen och ta hand om personal och elever.

Skolan är fortsatt stängd under fredagen, detta gäller även Rosenfredsskolan i Varberg. All undervisning på nationella program sker på distans och introduktionsprogrammet och gymnasiesärskolan ställer in all undervisning under fredagen.

– Tidigare var tanken att en del elever skulle komma tillbaka nästa vecka, men efter attacken har vi beslutat att förlänga fjärrundervisningen. Skolans kuratorer är dock beredda att ta emot elevers och lärares samtal. LR har inte fått så många samtal hittills, men risken är att lärare sitta hemma ensamma och funderar, säger Sten Hagberg.

På fredagseftermiddagen anordnade skolledningen en digital arbetsplatsträff där både skolans personal och lärarfacket närvarade. LR kräver att skolledningen så snart som möjligt, noggrant börjar granska skolans rutiner, analysera vilka brister som finns och åtgärda dessa.

– Säkerhetstänket behöver bli mycket mer konkret. Många gånger när något sådant här inträffar handlar det om sekunder. Tydlig och snabb information kan till exempel vara avgörande för att du ska hinna samla dina elever i klassrummet, blockera dörren och hindra gärningsmannen från att komma in, säger han.

Vidare fortsätter arbetet med att införa ytterligare säkerhetsåtgärder. Nästa vecka planerar LR Varberg att ta upp frågan även med grundskoleförvaltningen.

– Det här blev en påminnelse om vår sårbarhet och det är väldigt viktigt att vi tar den på allvar. Lärare, elever och vårdnadshavare har rätt att känna sig trygga, men också förberedda och informerade. Man kan aldrig eliminera men man kan ha så god beredskap som möjligt, säger Sten Hagberg.

På fredagseftermiddagen beslutade åklagaren Sonia Seligmann att begära den misstänkte gärningsmannen, som är i 25-årsåldern, häktad. Han misstänks för grov misshandel, grovt olaga hot, förberedelse till mord och förberedelse till grov mordbrand. Enligt polisen var han beväpnad med knivar och yxor, dessutom upptäcktes senare så kallade molotovcockails som mannen misstänks ha haft med sig, skriver TT. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm