Annons

Efter KD:s modersmåls-förslag: ”Bygg istället upp kunskap om skolämnet”

Publicerad 21 oktober 2020

Debatt ”Att bedriva modersmålsundervisning och utbildning för modersmålslärare är en insats för samhället. Modersmålslärare fungerar som en länk mellan skola, föräldrar och det omgivande samhället, och de gör integrationen lättare både för individen och för samhället”, skriver debattörerna.

Ett av de mer etablerade svenska politiska partierna, Kristdemokraterna (KD), föreslår så sent som i oktober i år en nedläggning av skolämnet modersmål. Motiven är bland annat ekonomiska, en besparing på en miljard kronor, men också att det råder brist på behöriga modersmålslärare. 

KD hänvisar till en rapport från Skolinspektionen som visar på att modersmålsundervisningen fungerar dåligt. Inger Lindberg, professor emerita i tvåspråkighet och en av författarna till Vetenskapsrådets (VR) forskningsöversikt om flerspråkighet, svarar i en intervju på Sveriges Radio att ämnet modersmål behövs för kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever, vilket också de sammanställda forskningsresultaten om flerspråkighet på VR:s hemsida visar: det är viktigt att få utveckla sitt modersmål, oavsett om det är svenska eller ett annat språk, för den allmänna kunskaps- och identitetsutvecklingen (se även SVT:s intervju med professor Christina Hedman, vars forskning just pekar på vikten av modersmålsundervisning för flerspråkiga barns kunskapsutveckling).

Förslaget om att lägga ner modersmålsundervisning är ett “samhällspessimistiskt” förslag. De brister som kan konstateras åtgärdas inte bäst genom att lägga ner modersmålsundervisning – så skulle vi väl inte göra med andra ämnen? 

Vi ska väl få känna oss trygga med att den svenska skolan ska få präglas av en demokratisk anda, i enlighet med skollagen, språklagen, Barnkonventionen och Sveriges grundlag och inte fråntas denna trygghet så fort det ska sparas pengar.

Att bedriva modersmålsundervisning och utbildning för modersmålslärare är en insats för samhället. Modersmålslärare fungerar som en länk mellan skola, föräldrar och det omgivande samhället, och de gör integrationen lättare både för individen och för samhället. Att i Sverige ha tillgång till kulturell kompetens och språk som talas runt om i världen är dessutom en enorm rikedom för landet och en nödvändighet för näringslivet.

Modersmål är ett skolämne som härstammar från sjuttiotalet. Den så kallade hemspråksreformen skedde som ett led i att ta ansvar för integrationen av de invandrare som Sverige under 60-talet bjöd in för att driva den ekonomiska tillväxten. 

Tvåspråkiga barn, till invandrade föräldrar eller tillhörande inhemska minoriteter, behöver undervisning i sitt minoritetsspråk för att kunna bygga upp sin identitet och kunskap precis som enspråkiga barn, i enlighet med den svenska skolans utpräglat demokratiska anda och numera i enlighet med Sveriges Språklag (2009) paragraf 14.

Mer än 50 års forskning visar att modersmålsundervisning och flerspråkighet ger kognitiva och sociala fördelar, men föga förvånande pekar forskningen också på att negativa attityder mot minoritetsspråk, otillräckliga resurser eller bristande lärarutbildning urholkar dessa fördelar. 

Problemet är inte utbudet av utbildningar, eller en ovilja att utbilda sig och bli behörig modersmålslärare, utan samordningen på riksnivå, och därmed otydligheten i vad som gäller för att bli behörig, legitimerad modersmålslärare. Skolverket satsade på fortbildning för denna lärargrupp så sent som 2017 och de flesta lärosäten i Sverige ger utbildning till modersmålslärare. Lunds universitet startade till exempel en ny utbildning för modersmålslärare så sent som 2019, med nära anknytning till modersmålsundervisningen i kommunerna och i samarbete mellan lärare och forskare från de Humanistiska och teologiska fakulteterna, som utbildar studenter i humanistiska värderingar, som tex att göra människosynen och horisonten lite vidare.

Helen Avery, forskare vid Centrum för Mellanösternstudier, Lunds Universitet/Lektor i arabiska Linnéuniveristetet
Petra Bernardini, docent i romanska språk/studierektor för modersmålsundervisning och studiehandledning, Lunds Universitet
Anna Flyman-Mattsson, docent i svenska som andraspråk, Lunds Universitet
Sinikka Neuhaus, utbildningschef, utbildningsvetenskapliga institutionen, Lunds Universitet
Marianna Smaragdi, lektor i nygrekiska/grundutbildningsprefekt för Språk- och litteraturcentrum, Lunds Universitet
Ann-Kristin Wallengren, prodekan för grundutbildningen vid Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds Universitet

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kommunen erbjöd politiker coronaskydd – men lärare nekades

Corona

"Jag blir både förbannad och fundersam", säger LR:s Niclas Wahlgren.

Annons

Bildlärarens brev till Skolverket: "Efter oron kommer ilskan"

Öppet brev

"Dessa förändringar innebär en katastrof för bildlärarkåren", skriver bildläraren Ann-Sofi Viklund.

Kommentera
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Annons
Annons

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons