elever_1
Ensamkommande

Efter nya asylförslaget: ”Det blir ett helvete för lärarna”

Förslaget om att fler ensamkommande unga ska få stanna i Sverige välkomnas av organisationen #vistårinteut.
– Men förslaget kommer leda till orättvisor, säger Sara Edvardsson Ehrnborg, lärare och talesperson för #vistårinteut.

Om förslaget

De som ges nya möjligheter till uppehållstillstånd är de ensamkommande som sökte asyl senast den 24 november 2015 och som:

  • har väntat 15 månader eller längre på beslut från Migrationsverket
  • har fått sin asylansökan prövad enligt den tillfälliga lagen (dvs efter den 20 juli 2016)
  • registrerats som barn vid ankomst
  • studerar eller har studerat och har för avsikt att fortsätta att studera på gymnasial nivå,
  • fortfarande befinner sig i landet, och
  • inte begått brott

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kommit överens om att ensamkommande asylsökande, som uppfyller vissa villkor, ska kunna stanna i Sverige för att slutföra sin gymnasieutbildning. Lagstiftningen föreslås träda i kraft före sommaren 2018 men för att det ska bli verklighet krävs stöd i riksdagen.

Sara Edvardson Ehrnborg, lärare på en mottagningsenhet för nyanlända och talesperson för nätverket #vistårinteut, säger att förslaget är ett steg i rätt riktning.

– Det är en delseger, att det ens kommit upp på förhandlingsbordet och att Miljöpartiet kämpat för detta. Det är det enda hedervärda att göra men vi är absolut inte nöjda med det här, säger hon.

De ensamkommande som berörs av förslaget är de som sökte asyl senast den 24 november 2015 och uppfyller ett antal kriterier, bland annat ska man ha väntat 15 månader eller längre på beslut från Migrationsverket och ha registrerats som barn vid ankomst. Förslaget har redan väckt en del frågor om hur många som egentligen kommer att omfattas.

Sara Edvardson Ehrnborg menar att förslaget kommer leda till orättvisor.

– Jag har börjat titta på våra elever på mottagningsenheten där jag jobbar, när de kom hit och när de fick sitt första beslut. Jag insåg i dag att en av våra elever kom före 24 november 2015 men har fått beslut inom 14 månader, och omfattas alltså inte. Så kommer det se ut. Alla dessa elever har drabbats av långa handläggningstider, tolkproblem och rättsosäkerhet och nu gör man skillnad på barn och barn, utifrån några veckors skillnad. Det blir slumpen som avgör och det är väldigt allvarligt.

– Utifrån ett lärarperspektiv blir det ett helvete, rent ut sagt. Vi har många elever som inte kommer att omfattas men som har lika långa handläggningstider totalt sett.

Sara Edvardson Ehrnborg menar också att man genast borde stoppa alla utvisningar av de ensamkommande som kan komma att omfattas av förslaget.

– Att inte göra det är extremt ohederligt och hyckleri. Å ena sidan säger man att vi ändrar reglerna så att fler kan stanna, å andra sidan fortsätter man utvisa i väntan på att reglerna kan börja gälla.

Vad anser ni måste till?

– Dels ett omedelbart stopp för utvisningar. Och vi tycker inte att man ska stoppa vid 15-månaderssgränsen, alla har haft långa handläggningstider och vi vill att man erkänner att processen varit rättsosäker. Jag kan ju förstå politikerna och hur de måste tänka för att få till en sådan här överenskommelse men för den skull behöver det inte det vara rätt. Detta har med mänskliga rättigheter att göra.

Överenskommelsen har också väckt frågor om formuleringen att den ensamkommande ”aktivt deltar i utbildningen” och vad det innebär för läraren. Flera påpekar att det aldrig kan vara lärares ansvar att avgöra om en ensamkommande får stanna.

Sara Edvardson Ehrnborg vittnar att många lärare mår dåligt över hur de ensamkommande behandlas.

– Jag saknar faktiskt ord för hur det är. Det här har vi aldrig varit med om tidigare. Man skiljer på barn och barn. I skolan pratar vi om mänskliga rättigheter, vi pratar om barnkonvention och demokrati och så gör man det här. Jag fattar inte att man kan behandla ungdomar så.

Kommentera