klassrum-elever-712
Gymnasiestatistik

Ekonomiprogrammet ökar mest

Ekonomiprogrammet har ökat med 23 procent på tre år, visar nya siffror från Skolverket. Det redan lilla humanistiska programmet å sin sida har minskat med 31 procent sedan läsåret 2011/2012.

I år har åtta procent fler elever sökt sig till det ekonomiska programmet än förra året, och därmed fortsätter den uppåtgående trenden från tidigare år. Humanisktiska programmet och flera av yrkesprogrammen fortsätter sin kräftgång med sjunkande popularitet, något som oroar Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket.

– Program som minskar riskerar att läggas ner, med minskande tillgång till utbildningsplatser på orten och färre studerande som följd. Vi riskerar både mindre likvärdig tillgång till utbildning och i vissa fall brist på utbildad arbetskraft, säger hon i en kommentar.

Sedan 2008 har andelen elever som påbörjar ett yrkesprogram minskat från 44 procent till 34 procent. Barn- och fritidsprogrammet har tappat 10 procent sedan förra året. Det enda undantaget är Handels- och administrationsprogrammet som går lite framåt.

Introduktionsprogrammet språkintroduktion, för elever som inte har språklig behörighet till de nationella programmen, har ökat med 11 procent i årskurs ett sedan förra läsåret, och omfattar i dag totalt 14 000 elever. Det förklaras till stor del med det ökade antalet nyanlända i Sverige.

Det totala antalet gymnasieelever fortsätter att sjunka, och ligger nu på 323 700 elever. Elevminskningen beräknas fortsätta även nästa år. Därefter förväntas elevkullarna öka.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm