dinosaurie_pa_vag

Dinosaurier – ett av doktorandernas forskningsämnen.

Samarbete

Elev: ”Jag ska bli forskare”

Doktorander skapar nyfikenhet och kunskapstörst på skolor i Ängelholm, med ämnen som antika kvinnors barnafödande och dinosaurier. Bakom ligger Frank Fredriksson – som varit lärare i 30 år.

Det behövs mer positiva signaler i skolan, anser Frank Fredriksson, Ängelholms kommun. Därför driver han projektet Doktorander i Lärande, som innebär att doktorander från universitetsvärlden berättar om sin forskning för elever på skolor i Ängelholm.

– I Nordvästra Skåne har vi en undervisningsnivå under landets genomsnitt. Så det är extra viktigt att visa de här eleverna att det går att läsa vidare och utbilda sig. Det är en typ av folkbildningsgrej, säger frank Fredriksson, som har varit lärare i 30 år och därmed, enligt honom själv, vet vilken inverkan en person med specialkunskap kan ha på eleverna.

Projektet startade i december 2014 och är ett samarbete mellan Ängelholms kommun och Lunds universitet samt Campus i Helsingborg. I början var det fyra doktorander som gjorde besök på skolorna. Nu finns en lista på över 40, som alla är angelägna att åka ut till skolorna och berätta om sina projekt.

– De besöker en klass i taget och berättar i kanske en och en halv timme. Ibland återkommer samma doktorand igen. Det är viktigt att gruppen inte är så stor så att situationen blir intim och eleverna vågar ställa frågor, säger frank Fredriksson och berättar att projektet innefattar elever i allt från förskolan till gymnasiet.

Flera institutioner deltar i projektet och ämnen som naturvetenskap, fysik, biologi, ekonomi och historia är några av de förekommande. Doktorandernas forskning handlar bland annat om programmering, antika kvinnors barnafödande och dinosaurier.

– Doktoranderna har haft en förmåga att prata till barnen på ett bra sätt. De tar inte ned det till en alltför barnslig nivå utan berättar på allvar.

Fokus ligger på lusten till kunskap – nyttan tonas däremot ner, men kommer troligen av sig själv, menar Frank Fredriksson.

– Barnen får en kick av det här, en glädje i att ta del av kunskapen i sig. Det skapar nyfikenhet och förhoppningsvis en vilja att läsa mer om ämnet. En elev i sjuan sprang hem till sin pappa och sa ”jag ska bli forskare”, säger Frank Fredriksson.

Han beskriver projektet som en ”win win-situation”, eftersom universiteten å sin sida får en chans att visa upp sig och locka kommande studenter och eventuellt framtida doktorander.

Samtal förs nu med flera andra kommuner runt om i Skåne, för att inleda samarbetet även där.

– I höst hoppas vi kunna få ut ännu fler doktorander och på sikt även i fler kommuner, säger Frank Fredriksson.

Lunds universitet kommer att utvärdera effekten av projektet.

Kommentera