vinci_bildi

Anna Bennetter. Pedagogerna arbetar medvetet för att få eleverna att förstå att de äger sitt lärande.

Elevinflytande

Elevenkäter resulterade i positiv förändring

Från föreskoleklass får skolans elever arbeta med elevråd, klassråd och värdegrund. Satsningen är en del av arbetet för att öka elevinflytandet. 
– Våra årliga enkäter uppdagade att det behövdes förändring, säger Anna Bennetter, lärare på skolan.

På Enebybergs skola i Danderyd har man infört en lektion i veckan där samtliga elever, från förskoleklass till sexan, får arbeta med elevråd, klassråd, värdegrund och planering av undervisning. Skolan har tidigare inte varit tydlig med hur man arbetat med elevinflytande och motivation, därför har man sedan fjolårets läsårsstart gjort en plan för att öka utrymmet för elevinflytande och därmed också höja motivationen.

Anna Bennetter berättar om bakgrunden till satsningen. 

– Det var i resultatet av de årliga elevenkäterna som vi såg att vi behövde utveckla oss på områdena, därför beslöt vi oss för att göra någonting åt det. Vi samlade alla pedagoger och började skapa former i verksamheten. Det känns som man ofta gör enkäter och utvärderingar men att det inte leder någon vart. I det här fallet har det däremot lett till en positiv förändring, säger hon. 

Varje arbetslag är numera delaktiga i att skapa former för att löpande arbeta med elevinflytande i undervisningen. Pedagogerna jobbar medvetet och aktivt för att få eleverna att förstå att de äger sitt lärande och att de har inflytande på alltifrån undervisningen till rastaktiviteter, berättar Anna Bennetter.

– Det handlar mycket om att ge eleverna valmöjligheter och inte minst när det gäller de små valen som genomsyrar elevernas vardag. Bara en sån sak som att få välja att lösa uppgifter i par kan ha en stor påverkan. 

Hon förklarar också att man som lärare givetvis inte kan sväva iväg för mycket och låta eleverna bestämma allt. 

– Vi har ju en kursplan och det centrala innehållet som vi måste förhålla oss till. Alla förslag kan man inte anpassa sig efter. Men bara att eleverna vågar komma med förslag och har en vetskap om att de kan påverka betyder mycket. Kan man hitta effektiva sätt att sammanväva elevernas önskemål med det centrala innehållet så blir eleverna inspirerade. 

Arbetet på skolan har bland annat resulterat i att man förra veckan fick Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse. Att det skett förändringar märks också i klassrummen. 

– Den senaste enkäten visade att eleverna nu upplever att de har möjlighet att påverka. Det är tydligt att eleverna känner sig mer delaktiga och att se glädjen hos dem när deras önskemål gått igenom är så kul att se.

Kommentera