world_map

Elever blir allt bättre på kartans världsdelar.

Avhandling

Elever bättre på världskartan

Dagens grundskoleelever är betydligt bättre på att hitta världsdelar på en karta jämfört med elever för 45 år sedan, visar en avhandling från Stockholms universitet.

Pontus Hennerdal, doktor i kulturgeografi vid Stockholms universitet, har i sin doktorsavhandling undersökt kartkunskap bland elever i Arvika och jämfört med en tidigare studie från 1968. Resultatet visar att dagens grundskoleelever är bättre på att peka ut världsdelar på en världskarta än de som gick i skolan då. Eleverna är bäst på att peka ut var Asien ligger.

– Den mer övergripande trenden är att vi går mot en ökad kunskap av det globala – något som rimligen hör samman med att vi i dag lever i ett mer globalt samhälle där information, människor och kulturyttringar rör sig allt mer över världen, säger han.

Däremot visar sig eleverna vara sämre på att peka ut geografiska områden som hav, sjöar och öar på en karta över Europa. När det gäller länder i Europa och världshav finns ingen enhetlig trend.

– Mitt resultat problematiserar uppfattningen att resultaten i så kallad utantillkunskap ständigt dalar. Trenden som studien visar på är inte enhetligt uppåt- eller nedåtgående, eftersom eleverna i dag är sämre på att peka ut vissa typer av geografiska områden på en karta och bättre för andra typer av områden, säger Pontus Hennerdal, forskare vid Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet.

I studien från 1968 var pojkarna bättre på namngeografi generellt.

Kommentera