elever_klimatmote_ukk
Foto: Mikael Dahlén
Lektionstips

Elever har eget klimattoppmöte

11 länder från samtliga världsdelar håller klimatmöte i dag – i Uppsala. Bakom står elever från Fyrisskolan som har förberett sig i en hel månad, i nästan alla ämnen.

Historiens största klimatmöte pågår i Paris. Men förhandlingar pågår i dag även på Uppsala konsert och kongress.

Giganterna USA och Kina är representerade. Utvecklingsländerna Bangladesh och Sydafrika likaså. Indonesien, som hotas av den stigande havsnivån samt Indien, som storsatsar på solenergi finns med.

Bakom de totalt 11 länderna står elever från två klasser på ekonomiprogrammet vid Fyrisskolan i Uppsala.

– Eleverna har varit så laddade inför det här. I dag håller varje land ett inledningsanförande och efter förhandlingar och överläggningar undertecknar de tillsammans ett gemensamt klimatavtal för att minska världens koldioxidutsläpp. Precis som världsdelarna i Paris, säger läraren Regina Österberg, som undervisar i svenska på Ekonomiprogrammet vid Fyrisskolan i Uppsala. 

Eleverna har förberett sig inför mötet under hela november månad – i nästan samtliga ämnen.

– Kopplingen mellan klimat- och miljöfrågor samt näringsliv, företagande, lagstiftning, juridik och internationellt samarbete är i sin natur aktuellt i massor av ämnen. Lägg därtill muntliga presentationer och språk, säger Regina Österberg.

– På mina svensklektioner har de till exempel både individuellt och gemensamt skrivit sina ”position papers”, där de beskrivit sina länder och formulerat dess mål och förutsättningar.

Bakom arbetet står ett sammansvetsat lärarteam.

­– Vi har ett väldigt bra samarbete mellan lärarna på Fyrisskolan, och det är både utgångspunkten och förutsättningen för det här projektet.

Att använda sig av viktiga aktuella händelser i skolarbetet har stor betydelse för eleverna, anser Regina Österberg.

– Just att genomföra mötet samtidigt som världsdelarna är i Paris tror vi är väldigt viktigt. Det har fått eleverna att lyssna på radio, se nyheterna, lyssna mer på vuxna och lättare förstå större sammanhang, säger hon och fortsätter:

– De har blivit införstådda i att miljöfrågor inte bara är frågor man ska ta ställning till på individnivå, utan även på internationell nivå; vad kan vi enas kring och vad kan vi göra tillsammans?

Uppgiften har väckt elevernas kreativitet och intresse, menar Regina Österberg, som tror att den kan ge ringar på vattnet.

– Det här kan få effekter, kanske att de blir mer miljömedvetna eller vill jobba med de här frågorna i framtiden.

Kommentera