semester_klassrum

Riksrevisionen föreslår efter en granskning att regeringen ser över möjligheten att låta kommunerna bötfälla vårdnadshavare till elever som inte är i skolan, bland annat vid resor.

Lov

Elever på semester utan lov riskerar böter

En vecka in på vårterminen var alla elever inte tillbaka från semestern. Riksrevisionen rekommenderar böter.
– Det här är återkommande varje termin, säger Malin Thunström, rektor på Gruvans skola i Nyköping.

Riksrevisionen om skolplikt
  • Ändra skollagen så att det blir tydligt när vilka bestämmelserna ska användas.
  • Beakta hur långa ledighetsbeslut en rektor ska kunna fatta, om möjligheter till en sanktionsavgift bör införas i skollagen och om bestämmelsen om varaktig vistelse utomlands endast ska gälla barn till statligt anställda som är stationerade utomlands.
  • Låt Skolinspektionen utöva tillsyn över kommunernas medgivanden att fullgöra skolplikten på annat sätt.
  • Överväg även om ledighet och skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse ska inspekteras i någon form.
  • Låt Skolverket ta fram stöd och vägledning för att tydliggöra vad som gäller vid ledighet, medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt och när skolplikten ska upphöra.

När första veckan av vårterminen var avklarad saknades fortfarande elever som ännu inte kommit hem från sin semesterresa. Samtidigt hade rektor Malin Thunström redan fått in de första ledighetsansökningarna från vårdnadshavare som vill ta med barnen på resa under terminen – men inte på loven.

– Nu trillar det in ledighetsansökningar. Man ska på en skidsemester eller solsemester veckorna innan sportlovet. Jag känner att ”men vänta vi har nyss haft ett lov”. Och de som ska på en tvåmånaders långresa i sommar vill inleda den i maj. Varje år har vi 178 skoldagar och 187 lediga dagar. Då kan ju jag tycka att eleverna ska vara i skolan när det är skola, säger hon.

Riksrevisionen föreslår efter en granskning att regeringen ser över möjligheten att låta kommunerna bötfälla vårdnadshavare till elever som inte är i skolan, bland annat vid resor. Myndigheten menar även att den rådande lagstiftningen kring ledighet är otydlig.

– De kommuner vi har pratat med säger att lagen inte tillhandahåller några verktyg att ta till när vårdnadshavare tillåter olovlig frånvaro. Regeringen bör därför överväga om någon form av sanktionsavgift kan bli aktuell när skolplikten inte efterlevs, säger Sofia Sandgren Massih, projektledare för granskningen.

Malin Thunström på Gruvans skola vet inte om böter är det bästa sättet att råda bot på problemet. Men hon delar bilden av att något behöver göras för att komma åt problemet.

– Jag är generellt ingen anhängare av den typen av åtgärder. Vi kanske ska bli tydligare med att det handlar om lärarens arbetssituation. En vårdnadshavare ser bara sitt eget barn och tänker kanske att ”hon klarar sig så bra i skolan ändå”. Men det sker saker i skolan som de inte ser. Det är ju inte bara en elev som är borta.

Hur menar du?

– Om en elev är borta och kommer tillbaka efter en vecka så blir det extra arbete för läraren att se till att den får det den behöver. Sedan åker nästa elev iväg veckan efter det, och då måste läraren anpassa efter det. Läraren har alltid kravet på sig att se till att varje elev får det den behöver, och samtidigt hålla ihop gruppen, säger Malin Thunström.

Vårdnadshavare använder ofta argument som går ut på att resor ger barnen viktiga erfarenheter och lärdomar som man inte kan få i ett klassrum. Det är en åsikt som Malin Thunström delar, men det påverkar inte sakfrågan menar hon.

– Jag är väl medveten om att resor av olika slag kan ge andra perspektiv och vara berikande på andra sätt än vi kan åstadkomma i skolan. Sen har jag full förståelse för att det kan handla om pengar och att det är billigare att resa när det inte är lov. Jag är själv förälder och har åkt på skidsemester och jag vet att det är dyrare att resa på loven. Men jag skulle önska att man kunde göra de resorna under någon av alla de dagar som eleverna inte har skola.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm