Engagemang

Elever ”speeddejtar” politiker

De vill göra skolan till en bättre plats. Eleverna i Väsby skola får därför speeddejta politiker i samband med Ung i Väsby. 

125 elever i årskurs 6–9 från kommunala och fristående skolor, samt politiker och tjänstemän samlas den 11 februari för att diskutera hur skolan kan förbättras.

Det är Ung i Väsby, ett demokratiforum, som arrangeras i Upplands Väsby för tolfte året i rad. Med ”Framtidens skola” som övergripande tema kommer tre områden att diskuteras: elevers inflytande i skolan, arbetsmiljö i skolan och lärande.

– Ung i Väsby är ett oerhört viktigt forum för att fånga upp ungdomarnas åsikter. Skolan är deras hus och de måste få komma med förslag på hur den ska bli bättre framöver, säger Leif Bejhed, ordförande i kulturnämnden i Upplands Väsby kommun i ett pressmeddelande.

Eleverna ska under dagen ta fram förslag på förbättringar i skolan. Förslagen kommer i sin tur att sammanställas och presenteras för kommunens politiker och skolor.

– Jag har anmält mig till Ung i Väsby för att jag är intresserad av politik och för att jag vill göra Väsby till en bättre plats, säger Alvin Khan som går i sjätte klass på Väsby skola.

Eleverna har dessutom möjlighet att under fem minuter ställa frågor inom sakområden till både politiker och tjänstemän, i samband med fem minuters speeddejting.

En projektgrupp bestående av 14 ungdomar och en projektledare har planerat Ung i Väsby.  Syftet är att öka samhällsengagemanget bland kommunens ungdomar. 

Kommentera