mobil_i_klassrummet
Arbetsmiljö

Elever tog initiativ till mobilförbud

Debatten har funnits länge, men i takt med teknikens utveckling blir frågan allt mer aktuell: ska elever få ha sina mobiltelefoner i skolan?
I Mariefred var det eleverna som fick skolan att införa ett förbud.

I dagsläget är det upp till rektorn att bestämma om elever får använda sina telefoner i skolan. Skollagen säger att rektorer och lärare har befogenhet att omhänderta föremål som är störande för utbildningen eller säkerheten, men utöver det finns inget lagstadgat stöd för att helt förbjuda eller tillåta just mobiltelefoner.

På Gripsholmsskolan i Mariefred har ett mobilförbud införts, där eleverna får lämna sin telefon i receptionen i skoldagens början för att hämta ut den innan de går hem för dagen.

Rektor Nina Lidfors beskriver det som en skärpning av de ordningsregler som tidigare fanns utformade på skolan. Innan hade Gripsholmsskolan som regel att mobiltelefoner skulle vara satta på ljudlös och inte användas under lektionstid.

­

– Det var faktiskt eleverna själva som upprepade gånger kom till mig i frustration, för lärarna märkte inte själva av att somliga elever gjorde annat på mobiltelefonerna, säger Nina Lidfors.

Efter att det uppmärksammats att direktsändningsappen Periscope använts på skolan och mot bakgrund av att den rådande regeln inte följts, tog skolan och föräldrarådet beslutet att låsa in telefonerna under skoldagen.

– På det stora hela har det gått över förväntan. Överlag är eleverna väldigt positivt inställda till förändringen, även om en och annan har klagat, säger Nina Lidfors.

På andra skolor omfamnar man tekniken och litar på att eleverna utnyttjar sina telefoner som hjälpmedel i undervisningen. Nina Lidfors erkänner nyttan med smartphones men pekar på att alla elever inte kan förväntas ha samma förutsättningar. På Gripsholmsskolan har man istället köpt in datorer till eleverna för att de alla ska ha tillgång till samma redskap.

Mobilförbud är dock ingen självklarhet överallt.

– Man kan förbjuda hur mycket som helst, men varför inte lära sig att använda de möjligheter som finns istället, säger Susanna Walter-Westberg, en av tre rektorer på Lugnetgymnasiet i Falun.

Hon pekar på att mobilen är ett viktigt och bra redskap som används även i arbetslivet och att det är bakåtsträvande att förbjuda det så länge det inte är ett problem. Susanna Walter-Westberg förespråkar diskussion före förbud och understryker att förutsättningarna är olika beroende på elevernas ålder och situation.

– Det är också en föräldrafråga. Föräldrar bör lära sina barn att använda tekniken på rätt sätt. Ibland är föräldrar till och med en del av problemet, då de kan vilja kontakta sina barn ständigt, även om barnen själva inte har något behov av det, säger Susanna Walter-Westberg.

Kommentera