shutterstock_245893798
Programmering

Elever undervisar under kodvecka

Under EU Code Week har omkring 140 kodevent genomförts på skolor i Sverige. Inom AcadeMedia har gymnasieelever satt sina kunskaper på prov genom att undervisa grundskoleelever i programmering.

EU Code Week kom från ett initiativ av EU kommissionen med ett direktiv om att alla barn borde ha en digital kompetens. Behovet av programmerare på arbetsmarknaden är stort och EU-kommissionen varnar för att en miljon programmerare kommer att saknas i Europa om fem år. Därför skapades EU Code Week, med syftet att väcka ett intresse för programmering.

– Kodning och programmering är en del av att vara en medborgare. Det är grundläggande kunskaper som vi behöver för att förstå vår omvärld. Digitalt tänkande är att förstå hur datorer löser problem och det är en problemlösning som man kan använda utanför datorns värld, säger Christine Kastner Johnson, utbildningsdirektör på NTI-gymnasiet och IT-Gymnasiet samt initiativtagare till AcadeMedias satsning på EU Code Week.

I oktober tävlade Sverige mot andra länder runt om i Europa om vilket land som kunde skapa flest programmeringsevents per capita i EU Code Week. Slutsiffran blev omkring 140 genomförda kodevents för Sverige, varav 47 genomfördes inom AcadeMedia.

Inom AcadeMedia matchades grundskolor inom Vittra och Pysslingen Skolor ihop med koncernens närliggande gymnasieskolor med tekniska program – och lärare och elever från gymnasieskolorna höll i undervisningen. Vissa av grundskolorna arrangerade också egna event, utan hjälp från någon gymnasieskola.

Gymnasieeleverna från IT- och NTI-gymnasiet, samt Ljud- och bildskolan tog med sig sina datorer och fick sätta sina kunskaper på prov och förklara för årskurs 5 och 6 vad de lärt sig. Ett event var en dansprogrammering där eleverna fick skriva upp kod på tavlan som till exempel två steg vänster och ett steg fram. På så sätt ”programmerade” de klasskamraterna till att dansa utefter stegen. I övrigt har de använt det visuella programmeringsspråket Scratch i undervisningen.

– Tanken är att starta arbetet på grundskolorna och sätta igång en tankeverksamhet kring programmering, säger Christine Kastner Johnson.

Kommentera