kallkritik3
Foto: Markus Marcetic
Undersökning

Elevinflytande skapar engagemang

De elever som upplever att de har inflytande över arbetssättet i skolan visar också störst intresse för skolarbetet, visar Skolinspektionens enkät.

Skolenkäten VT 2015

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens regelbundna tillsyn och görs en gång per termin. Den här gången svarade 150 000 elever, föräldrar och pedagogisk personal från 62 kommuner och 55 större skolföretag på frågorna.

Se hela resultatet av enkäten här.

Elever som har inflytande över skolarbetet uppger att det är intressant och roligt, och även i högre grad att skolarbetet stimulerar dem att lära sig mer. De känner dessutom i större utsträckning att deras lärare får dem att tro på sig själva, enligt Skolinspektionens enkät som besvarats av drygt 150 000 elever, föräldrar och pedagogisk personal under våren 2015.

Ju högre årskurs desto lägre möjlighet att påverka anger eleverna, men skillnaden mellan olika skolor är också stor. På de skolor med lägst resultat vad gäller inflytande i klass nio svarar endast fyra av tio att de är med och påverkar. Bland de mest högst resultat är samma siffra sju av tio.

Skolinspektionen hänvisar till läroplanen för grund- och gymnasieskolan som anger att lärarna ska se till att alla elever får påverka undervisningens innehåll och arbetssätt, för att utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm