Särskolan

En av fyra får jobb efter särskola

Den största svenska studien någonsin av gymnasiesärskolan har genomförts. Den visar hur det har gått för dem som har lämnat gymnasiesärskolan – bland annat att knappt en fjärdedel har fått arbete. 

Magnus Tideman är professor i handikappvetenskap och leder studien. Han menar enligt SVT att samhället diagnostiserar, etiketterar och kategoriserar unga och placerar dem i gymnasiesärskola – något som får förödande konsekvenser.

– Möjligheterna begränsas för de här personerna. Det visar sig inte minst när de ska ut på arbetsmarknaden, säger han till SVT.

Studien är den största som genomförts i Sverige och handlar om vad som har hänt med elever som har gått i gymnasiesärskolan. Forskningen bedrivs på Halmstad universitet. Det som presenteras nu är en delstudie, helheten kommer vid årsskiftet.

I studien ingår alla drygt 12 200 elever som har examinerats från gymnasiesärskolan under åren 2001 till 2011.

– Av dem finns knappt en fjärdedel på arbetsmarknaden i dag, säger Magnus Tideman till SVT.

Av de som gått ett vanligt gymnasium är tre av fyra aktiva inom högskolan eller etablerade på arbetsmarknaden fem år efter studenten, enligt Skolverket.

Magnus Tideman menar att många gymnasiesärskolestudenter placerats där i onödan. För SVT berättar han om ett sådant exempel, tvillingarna Sjöholm som på grund av dyslexi placerades i särskola. De kompenserades med 300 000 kronor var på grund av kommunens misstag.

– Vi kommer se många fler rättsfall av den här typen, säger Magnus Tideman till SVT. 

Kommentera