diskriminering
Diskriminering

Enklare rapportera kränkningar

Det ska bli enklare för skolungdomar att anonymt rapportera diskriminering, kränkningar och trakasserier. Diskrimineringskartan.se är ett nytt projekt från RFSL Ungdom som ska fungera som ett stöd för både ungdomar och skolor.

Diskriminering, trakasserier och kränkningar på homofoba, bifoba, transfoba och rasistiska grunder är vanliga i gymnasie- och grundskolan. Men bland de som drabbas är antalet som anmäler lågt. Motivationen är en anledning, eftersom en anmälan sällan leder till någon åtgärd och det samtidigt riskerar att leda till en svårare situation för den som anmäler.

Dessutom är systemet för att anmäla diskriminering och trakasserier krångligt och inte anpassat för unga personer.

– Det är obegripligt för de flesta människor att veta vilken instans de bör vända sig till om de utsätts för någon typ av kränkande behandling. Om man då dessutom är ung höjs tröskeln ännu ett snäpp. Som ung i dag kan du inte anmäla diskriminering eller trakasserier utan inblandning från vårdnadshavare och myndigheter. Om en vårdnadshavare då inte vet att du är en HBTQ-person blir steget till att anmäla diskriminering omöjligt att ta, säger Gisela Janis, förbundsordförande för RFSL Ungdom.

Därför lanseras nu diskrimineringskartan.se för att göra det enklare för unga att göra en anmälan, och samtidigt få skolor att bli uppmärksamma på att det förekommer.

– Det kan vara svårt för en skola att få veta vad som händer bland elever eller vad deras personal egentligen gör, säger Leo Andrea Nordwall, projektledare för Diskrimineringskartan.se.

På hemsidan kan den drabbade anonymt berätta om sin situation och rapporterna visas sedan på en sverigekarta där man kommer kunna se var det sker få eller flera anmälningar. Om det finns många rapporter i en region kan RFSL Ungdom kontakta skolansvariga för att förebygga diskriminering och kränkningar och inleda en dialog kring hur arbetet kan förbättras.

– Vi hoppas att projektet kan fungera som ett stöd för skolor som verkligen vill arbeta med de här frågorna samt att det kan sätta press på de skolor som i dag har stora brister. Det är viktigt att det kommer fram om något blir fel, säger Leo Andrea Nordwall.

Den som rapporterar kan frivilligt ange att den vill bli kontaktad och erbjuds då kontaktmöjligheter till stödåtgärder och information om vart en kan vända sig för att göra en anmälan.

Läs mer här

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm