Studie- och yrkesvägledning

Eslövs teknikelever nära arbetslivet

Att mäta buller och bygga partikelacceleratorer. På Bergagymnasiet i Eslöv kan eleverna möta vitt skilda uppgifter på de företag där de tillbringar en väsentlig del av sin utbildning.

I slutet av 1990-talet växte oron på Eslövs industriföretag över tillgången på kompetent arbetskraft. Ett antal företag uppvaktade kommunen och resultatet blev ett tätt samarbete mellan företagen och Bergagymnasiet.

Idag utför eleverna på teknik- och industritekniska programmen ett flertal av sina skoluppgifter på ett 20-tal företag, från livsmedelsproducenter till bilförsäljare. Det kan handla om att göra bullerundersökningar i en kurs om arbetsmiljö eller vara med och effektivera ett företags produktion enligt Lean-modellen. Eller rent av delta i bygget av partikelacceleratorn ESS i Lund, som ska bli Europas största forskningsanläggning när den står klar. Det gjorde sistaårseleven på teknikprogrammet Albert Larsson tillsammans med tre andra. Själva arbetet utfördes inom ramen för Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och som gymnasiearbete skrev de en rapport om det jobb de gjorde.

– Vi tog fram en mall som ska följas när man designar en viktig kompontent i acceleratorn för att undvika att den går sönder, berättar Albert Larsson.

Vinsten med det nära samarbetet med näringslivet ligger mycket i att elevernas engagemang ökar, enligt läraren Mathias Magnusson, programansvarig för teknikprogrammet.

– De tar det på större allvar när de vet att deras arbete kommer att användas än om de bara prestenterar för lärare och klasskompisar. Dessutom får de en större förståelse för ämnet när de använder sina kunskaper, säger han.

Samtidigt får eleverna kontakter på företagen och referenser att skriva på sina CV:n. Många får jobb efter studenten och många går också vidare till tekniska högskolestudier.

Eleven Albert Larsson framhåller också att man tränar sin förmåga att lösa problem när man ska utföra uppgifter ute på arbetsplatserna.

– Vi får ganska fria tyglar. Man tvingas tänka ’Hur gör vi nu?, Vad blir nästa steg?’, säger han.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm