Forskning

Etik på NO-lektionerna engagerade eleverna

Elevernas förmåga att fläta samman naturvetenskap och etik undersöks i ny avhandling i pedagogik. 

Om avhandlingen

Birgitta Berne lägger fram avhandlingen ”Naturvetenskap möter etik. En klassrumsstudie av elevers diskussioner om samhällsfrågor relaterade till bioteknik” vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet, fredagen den 5 juni klockan 13.00.

Läs hela avhandlingen här:

Birgitta Berne har låtit elever på högstadiet i grupp diskutera kontroversiella samhällsfrågor från forskningsfronten i bioteknik samt studerat hur eleverna argumenterar före och efter diskussionerna. På fredag disputerar hon med avhandlingen ”Naturvetenskap möter etik. En klassrumsstudie av elevers diskussioner om samhällsfrågor relaterade till bioteknik” vid Göteborgs universitet.

Eleverna fick diskutera en rad olika ämnen, till exempel genetiskt modifierade organismer, odling av stamceller och bioteknikens användning.  Birgitta Berne filmade elevernas gruppdiskussioner och hon lät eleverna skriva ner sina argument för och emot de olika frågorna både före och efter gruppdiskussionerna.

– Min analys är att eleverna, efter gruppdiskussionerna, flätade samman etiska aspekter och naturvetenskaplig kunskap. Istället för att tänka på effekterna för sig själva i nutid började de reflektera kring effekterna för samhället i framtiden. De ser inte bara vilka konsekvenser frågorna kan få, utan de ifrågasätter också vad som är rätt och fel och vem som ska ha rätten att utnyttja ny bioteknik, säger Birgitta Berne i ett pressmeddelande.  

Många av eleverna kunde också koppla diskussionerna på lektioner till relaterade frågor i samhällsdebatten. En av Birgitta Bernes slutsatser är att eleverna med hjälp av undervisningen fått möjlighet att bli reflekterande och naturvetenskapligt informerade medborgare.

– Resultatet visar på vikten av gruppdiskussioner där samhällsfrågor möter ett naturvetenskapligt innehåll, säger Birgitta Berne.

Kommentera