shutterstock_143878159
Naturvetenskap

Ett öppet fönster mot naturvetenskap

”Fönster mot naturvetenskap” är ett initiativ av Göteborgs Universitet där gymnasieelever bjuds in för att träffa forskare och prova på laborativa moment.

I veckan pågick ”Fönster mot naturvetenskap” på naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs Universitet där gymnasieelever på naturvetenskapliga program ifrån hela Västra götalandsregionen bjudits in för att tillsammans med naturvetenskapliga fakulteten bland annat laborera i de olika naturvetenskapliga ämnena.

Det är första året för evenemanget men förhoppningarna är att det ska fortsätta med en upplaga även nästa höst. ”Fönster mot naturvetenskap” är en vecka där alla institutioner bidrar främst med olika laborativa aktiviteter för att ge möjlighet till elever att dels besöka universitetet men också att kunna få ta del av forskningsrelaterade tekniker, kunskaper och nyheter. Ämnen eleverna kan laborera i är bland annat fysik, geovetenskaper och kulturvård med programpunkter som konservering av föremål, antibiotikas effekt på bakterier och analys av ”stimulerande” drycker.

– Jag tycker att det är viktigt att visa på att naturvetenskapen har ett stort värde för samhället och kan lösa frågor inom exempelvis både ekonomi och klimatförändringar, berättar Henrik Aronsson, som är koordinator för evenemanget och arbetar som lektor vid institutionen för biologi och miljövetenskap. 

Som en inledande del av projektet åkte Henrik och hans kollega Kristina Hedfalk ut till gymnasieskolorna för att möta lärare för att höra vad de ville se och var nyfikna på hos naturvetenskapliga fakulteten. Det som kom fram var önskan om att få komma på besök till universitetet och att få göra praktiska moment som annars inte är möjliga i skolornas egna laboratoriesalar. Henrik såg också ett behov av att ha en tydligare koppling mellan undervisning och arbetsmarknad inom naturvetenskapen.

–Vad blir man när man pluggat naturvetenskap? Vilka jobb finns det? Det finns en bred arbetsmarknad men vi tänker ofta på lärare, läkare och advokater när man läser naturvetenskap och inte på de jobb som finns på banker, försäkringsbolag, miljödepartement eller i industrin. Det är viktigt att återspegla den bredden till de som läser naturvetenskap och det hoppas vi eventuellt kunna göra framöver i andra projekt.

Efter besöken i skolorna startades en idé om ”att ha ett öppet fönster i en vecka”. På så sätt kan evenemanget ”Fönster mot naturvetenskap” koordinera annars spridda besök över hela läsåret till en viss vecka.

– Överlag upplever många att de inte har tillräckliga resurser för att visa experiment på toppnivå. Många tror att det är ett större avstånd än vad det är idag mellan skolan och forskningen. Jag vill att gymnasieeleverna ska känna att det här inte är ett så långt steg och att de känner att de kan passa in och är välkomna här på universitetet i framtiden, säger Henrik Aronsson.

”Fönster mot naturvetenskapen” pågick i veckan och nästan alla pass blev fullbokade, men förhoppningen är att göra om samarbetet nästa år, kanske redan under vårterminen. 

Kommentera