europa_lander

Foto: Shutterstock

Fackligt

Europeiska facken ska bidra till en starkare lärarkår

Vid en internationell kongress ska de europeiska lärarfacken måla upp riktlinjer för lärares högre status och privatisering av skolan.
– Det är intressant att det lyfts fram extra starkt, säger Katariina Treville på Lärarnas Riksförbund.

Lärarnas Europaorganisation ETUCE (European Trade Union Committee for Education) är en sammanslutning av lärarfacken i Europa. Var fjärde år håller ETUCE en kongress för lärarorganisationerna där Lärarnas Riksförbund har rösträtt. 

Temat för årets kongress, som arrangeras digitalt 1–2 december, är lärarorganisationernas roll i att ta itu med Europas utmaningar där en förstärkt lärarprofession spelar en avgörande roll. Med tanke på den coronapandemin har man valt att skjuta fram huvuddelen av kongressen till juni 2021, i hopp om att man ska kunna träffas fysiskt. 

Katariina Treville, opinionsstrateg och internationell sekreterare på Lärarnas Riksförbund, kommer tillsammans med vice ordförande Svante Tideman vara delegater för LR:s del på den fackliga kongressen.

Katariina Treville. Foto: Privat
Katariina Treville. Foto: Privat

– Fokus i år kommer att ligga på lärarnas roll vad gäller solidaritet, jämlikhet, demokrati och hållbarhet. Huvudresolutionen som ska antas och som heter ”Campaigning to Enhance the Teaching Profession for Solidarity, Equality, Democracy and Sustainability” kommer att ge riktlinjer för vilka frågor som är viktiga för alla organisationer i Europa att arbeta med. Till exempel verka för läraryrkets högre status, kräva investeringar i utbildning och bekämpa privatiseringen av utbildningen. 

Hur ska det som beslutas vid kongressen leda till något konkret i Sverige eller i övriga Europa? 

– Vi arbetar redan med de här frågorna på hemmaplan, men det som är självklart för oss kanske inte är det i alla andra länder. Jag tycker det är viktigt att kunna dryfta dessa frågor tillsammans, inte minst under coronapandemin. Men när det är en stor paraplyorganisation så blir det ett väldigt generellt arbete, säger hon och tillägger: 

– Frågan om att bekämpa privatiseringen är extra aktuell för oss i Sverige. Så det är intressant att den punkten lyfts starkt fram under kongressen. 

Hur viktigt är det med en gemensam lärarröst i Europa? 

– Det är viktigt. Inte minst ur solidaritetssynpunkt. Det är också viktigt för den nordiska gemenskapen. Vi nordiska lärarorganisationer försöker alltid hitta gemensamma nämnare och rösta ungefär på samma sätt i de frågor vi kan, det skapar en viktig gemenskap och en starkare röst.

Kommentera