pollen_artikel
Pollenallergi

Så kan pollenallergi påverka eleverna

Pollenallergi drabbar ungefär var fjärde elev, men också deras skolresultat.
– Det kan ge problem med inlärning och koncentration när det är som allra värst, säger David Lindvall, ordförande vid Unga Allergiker, till SR.

Solen och värmen är äntligen här, men med våren och temperaturhöjningen kommer även pollensäsongen – en svår tid för alla pollenallergiker. Förutom njutningen av värme innebär det ett kliande och snuvande för alla med en pollenallergi. Riksföreningen Unga Allergiker vet hur illa pollenallergin kan påverka skolgångenen och elevernas presterande, och därför har man inlett kampanjen ”Pollenpejl”.

– Vi vet att det finns en effekt på hur man presterar i skolan under pollensäsongen. Under den mest intensiva delen av skolan som är våren, med nationella prov och allt annat som ska göras klart innan sommarlovet, så vi vet att det påverkar skolresultaten, säger David Lindvall, ordförande vid Unga Allergiker, till Sveriges Radio P4 och tillägger:

– Det kan ge problem med inlärning och koncentration när det är som allra värst. Det får en direkt effekt på skolresultaten.

Ungefär var fjärde elev har pollenallergi och under vårterminen skriver många elever nationella prov. David Lindvall menar att det är dags att vi tar pollenallergi på allvar och gör skolan tillgänglig för alla.

– Pollenallergi ger inte bara symtom som snuva och röda ögon, det kan också innebära extrem trötthet och påverka alltifrån inlärning till koncentrationsförmåga, säger han.

David Lindvall menar att om man som lärare märker att en elev har problem med koncentration eller inlärning, framförallt under våren, bör man lyssna på dem förslag och tips som eleven ger. Önskesceneriet hade varit om alla lärare och all personal i skolan tidigt får kunskap om vad pollenallergi är och hur det påverkar skolgången och inlärningen.

Under vecka 14 och 15 kommer förbundet att genomföra kampanjen Pollenpejl för att öka insikten om pollenallergi i allmänhet.

– I år kommer vi dessutom ha extra fokus på skolan och pollenallergiska elevers situation – i synnerhet under nationella proven, säger David Lindvall och fortsätter:

– Jag tror att alla har ett intresse av att skolan ska kunna vara en bra plats för alla, säger David Lindvall.

Kommentera