ingrid-lindholm

Ingrid Lindholm, chefsförhandlare på Lärarnas Riksförbund. Foto: Shutterstock

Arbetsmiljö

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Vem ansvarar för vad?
  • Försäkringskassan har det övergripande ansvaret för att samordna rehabiliteringsåtgärderna och se till att dina behov tillgodoses.
  • Sjukvården ansvarar för den medicinska behandlingen och rehabiliteringen.
  • Arbetsgivaren har ansvaret för de arbetslivsinriktade åtgärderna i din rehabilitering. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar gäller både arbetsrelaterade och icke arbetsrelaterade sjukdomar hos arbetstagarna.
  • Du som är sjukskriven är skyldig att medverka till din egen rehabilitering.
  • Lärarnas Riksförbunds ombud har, om du efterfrågar det, till uppgift att bevaka att de andra aktörerna lever upp till sitt ansvar.

Vilken hjälp kan jag få från Lärarnas Riksförbund om jag blir långtidssjukskriven?

Om du blir sjukskriven och behöver rehabilitering för att kunna komma tillbaka till arbetet kan du som medlem i Lärarnas Riksförbund få hjälp från ditt ombud. Ombudets roll blir då att finnas med som ett professionellt stöd för att bevaka att de regler som finns följs. Det kan till exempel handla om att bevaka att arbetsgivaren tar sitt rehabiliteringsansvar när det gäller att ta fram en tydlig rehabiliteringsplan och göra nödvändiga anpassningar.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar syftar till att den anställde ska få tillbaka sin arbetsförmåga. I första hand för att man ska kunna komma tillbaka till sin ordinarie anställning och om det inte är möjligt för att man ska kunna få andra arbetsuppgifter i arbetsgivarens verksamhet. Många gånger behöver arbetsgivaren i samarbete med företagshälsovården ta ansvar för vissa insatser, medan den vanliga sjukvården tar ansvar för andra.

Lärarnas Riksförbunds ombud har god insikt i hur det fungerar i skolan och kan därför komma med konkreta förslag på anpassningar som gör det lättare att komma tillbaka till arbetet. Det kan till exempel handla om hur schemat ska läggas och vilka lokaler man kan ha lektioner i.

Ombudet är ofta med som stöd på rehabiliteringsmötena med Försäkringskassan, sjukvården och arbetsgivaren. Arbetsgivaren har inte rätt att säga nej till att du har med dig ett ombud på möten som handlar om din rehabilitering.

När och hur ska jag kontakta mitt ombud om jag blir sjuk?

Ta kontakt med Lärarnas Riksförbund så fort som möjligt om du blir sjukskriven, och märker att du inte snabbt kommer kunna gå tillbaka till arbetet. Ta även kontakt direkt om arbetsgivaren kallar till ett möte med anledning av din sjukskrivning.

Börja med att höra av dig till skyddsombudet på din skola. Om ni inte har något skyddsombud på skolan kan du kontakta ert kommunombud eller föreningsombud.

Kommentera