idrott1
Foto: Niklas Björling
Forskningsstudie

Extra idrott fördubblade möjligheten att nå målen

Två extra idrottslektioner i veckan fördubblade möjligheten för den enskilde eleven att nå de nationella lärandemålen. Det visar en nyligen genomförd studie vid Göteborgs universitet.

En grupp forskare vid Sahlgrenska Akademien, Göteborgs universitet, har testat hypotesen att mer rörelse på schemat stimulerar lärandet och förbättrar skolresultaten.

408 femteklassare i Göteborgsregionen fick, i samarbete med en lokal idrottsförening, två extra lektioner med lek- och rörelseaktiviteter i veckan – dubbelt så mycket som tidigare. För att utvärdera effekten jämförde forskarna hur femteklassarna klarade de nationella lärandemålen fyra år innan förändringen, samt fem år efter. Resultatet jämfördes också med kontrollgrupper på tre andra skolor.

Enligt forskarna Lina Bunketorp Käll, Michael Nilsson och Thomas Lindén vid Centre for Brain Repair and Rehabilitation vid Sahlgrenska Akademien är resultaten tydliga. Fler elever nådde läromålen i samtliga undersökta ämnen – svenska, engelska och matematik – jämfört med kontrollgrupperna.

– Man kan uttrycka det som att två extra lektioner i veckan fördubblade oddsen att den enskilde eleven uppnådde de nationella lärandemålen. I de jämförelseskolor där eleverna inte fick extra fysisk aktivitet noterades inte motsvarande förbättring – snarare såg vi där en försämring, säger forskaren och neurologen Thomas Lindén i ett pressmeddelande.

Resultatet från studien överensstämmer väl med andra studier som också har visat en stark positiv korrelation mellan fysisk aktivitet och förbättrad kognitiv förmåga. 

Kommentera