per_clareus_huvudskyddsombud_utan_flarp

Det fanns ingen annan utväg än att skriva en 6:6a, säger huvudskyddsombudet Per Claréus.

| Foto: Privat, Shutterstock
Arbetsmiljö

Facket larmar: Hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö

Lärare på Anders-Olofskolan i Ragunda kommun larmar om en ohållbar arbetsmiljö. Detta har fått facket att kräva åtgärder. Samtidigt är eleverna oroliga och elevhälsoteamet har bett om akut hjälp.

Elevhälsoteamet på Ander-Olofskolan i Hammarstrand vädjar om hjälp från Individ- och familjeomsorgen, IFO. I anmälan berättar de att det pågår ett aktivt arbete i organisationen som gett resultat till en viss del, men att de ser och hör att antalet elever som far illa i miljön ökar. De skriver:

”Den oro vi känner har funnits en längre tid och har hanterats på olika sätt och med olika lösningar som inte har givit önskad effekt. Nuvarande miljö ger en negativ påverkan på allt fler elever, nu även i yngre åldrar, vilket visar sig i bland annat oro, rädsla.”

Per Claréus, lärare på Hansåkerskolan och huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Ragunda kommun har varit i nära samarbete med Anders-Olofskolan i flera år. Skolmiljön för eleverna och arbetsmiljön för lärarna ska enligt Per Claréus varit skiftande de senaste läsåren.

– Allt från att det fungerar till att det blir stor beslutning med sjukfrånvaro och det täcks upp med vikarier. Det blir problematiskt över tid. Det har visat sig att strukturramar inte är satta då blir det svårare att få det att flyta. Som man själv vet efter att ha jobbat som lärare länge blir det ibland snabba lösningar och det är inte alltid bra för helheten. Det finns elever som kan känna oro och inte må bra, säger han.

Per Claréus fortsätter:

– En del lärare upplever att det är jobbigt, tungt och hög arbetsbelastning att vara i miljön. Andra kan filtrera bort det, säger han.

Per Claréus menar att IFO-anmälan fick Lärarnas Riksförbund att reagera hårdare och genom en 6:6a ställa krav på arbetsgivaren.

– Det fanns ingen annan utväg än att skriva en 6:6a och uttrycka att de verkligen behöver ta tag i det här så det händer något. Det har förts diskussioner innan men det här var den sista biten som föranledde reaktionen, berättar Per Claréus.

Arbetsgivaren reagerade på 6:6:an inom en vecka och påbörjade ett åtgärdsprogram.

– Efter samtal ville kommunen göra en kulturanalys där personalen får skriva mer personliga brev. Där kan de förhoppningsvis vara ärliga och öppenhjärtiga. På så sätt kan man se vad det är för bekymmer och insatser som behövs, säger han.

Märker jag att det tar stopp och inget händer då kopplar jag in arbetsmiljöverket

Per Claréus menar att de vill avvakta utfallet av kulturanalysen och hoppas att det ger en förbättring.

– Jag vet att de jobbade hela förra veckan med att sammanställa analysen. Inom närmsta veckan finns det förhoppningsvis något material som gör att man kan ta nästa steg. Det är ingen quick fix som löser allt på en vecka eller två, men förhoppningsvis hittar vi en hållbar lösning, säger han.

Men om arbetsmiljön inte förbättras på skolan snart menar Per Claréus att han måste agera på annat sätt.

– Så länge jag känner att arbetsgivaren på något vis jobbar aktivt och precis som jag vill att man ska hitta en lösning går det åt rätt håll. Men märker jag att det tar stopp och inget händer då kopplar jag in arbetsmiljöverket. Men man måste ge arbetsgivaren en ärlig chans att rätt till det och visa sin vilja, säger han.

Per Claréus fortsätter:

– Jag har förhoppningar att vi ska komma till rätta med de bekymmer som är eftersom många äldre lärare fortfarande stannar kvar på skolan. Om det är väldigt bekymmersamt hade det varit en större personalomsättning, säger han.

Ellen Eriksson, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Ragunda.
Ellen Eriksson, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Ragunda. | Foto: Privat

Ellen Eriksson, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Ragunda kommun, instämmer med huvudskyddsombudet Per Claréus.

– Efter att elevhälsan skrev till IFO kände vi från Lärarnas Riksförbunds sida att vi var tvungna att lägga en 6:6a eftersom vårt arbete inte fått önskad effekt.

Lärarna har flaggat en längre period.

Lärarnas arbetsmiljö har varit dålig sen ett tag tillbaka enligt Ellen Eriksson, som redan har krävt åtgärder på lärarnas scheman.

– Lärarna har flaggat en längre period. De har haft problem främst med avsaknad av tid i schemat och struktur. Lärarna hinner inte med och känner stress. Där kollade vi schemat för att se om vi kan lägga om för att få in rast. Se över om det gick att byta salar för att vara i samma del av byggnaden för att hinna, säger hon.

En annan åtgärd var att de utsåg en arbetslagsledare som fungerar som länk mellan ledning och arbetslag.

– Det fungerade bra men sen kom corona. Då har det blivit väldigt mycket omställningar på grund av det.

Sedan facket hjälpte till med schemat har inga lärare hört av sig till Ellen Eriksson, som därför förutsätter att problemet är åtgärdat.

Enligt Ellen Eriksson har skolan en del problem med den fysiska arbetsmiljön också. Det har genomförts test på luftkvaliteten och drag från fönster som inte går att stänga.

– Luftkvaliteten var tyvärr inte bra alls. Arbetsgivaren har gått ut med att lärarna ska vara beredda på fjärrundervisning. De behöver sprida ut lärarna till klassrum som inte har dålig luft, så de kan åtgärda ventilationsproblemen i de klassrum som har det, säger hon.

Det behöver finnas mer personal

Ellen Eriksson menar att skolan saknar tillräckligt med resurser, vilket bidragit till ett ansträngt schema och en sämre arbetsmiljö.

– Det behöver finnas mer personal så att lärarna får tid och paus under dagarna. Så de hinner få tid och kvalitet på arbetet och följa upp. Sen är det svårt att rekrytera mitt i en termin och man behöver också se till den socioekonomiska aspekten. Det är svårare att få behöriga lärare till Hammarstrand då det inte finns bra möjlighet till pendling, säger hon.

Men Ellen Eriksson tror att arbetsmiljön går att åtgärda och att kulturanalysen är en bra start i förändringsarbetet.

– Men det krävs att ledningen lägger ner tid och verkligen lyfter fram det som framkommer i kulturanalysen och jobbar med det. Men jag kan tänka mig att det som framkommer i analysen handlar mycket om schema och struktur, säger hon.

Kommentera