karensavdrag_sjuk
Politik

Facket sågar karensförslaget: ”Riskerar hamna i svekdebatt”

Lärarnas Riksförbund underkänner den föreslagna ersättningsnivån för karensavdragen. Kommunikationen till allmänheten är för otydlig.
– Regeringen riskerar att hamna i en stor svekdebatt, säger Ingrid Lindholm, chefsförhandlare på LR.

Slopat karensavdrag (karensdag)

Vad innebär åtgärden om slopat karensavdrag?

  • Svar: Karensavdraget slopas tillfälligt med anledning av coronaviruset så att människor vid sjukdom stannar hemma. Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan.

Vad är syftet med slopat karensavdrag?

  • Svar: Syftet med förändringen är att minska smittspridningen.

Vem ska betala ut ersättningen för karensavdraget?

  • Svar: Försäkringskassan ska betala ut ersättningen för den första sjukskrivningsdagen efter ansökan från den försäkrade.

Hur kommer det att gå till i praktiken med utbetalningen av ersättning?

  • Svar: Ersättningen söks hos Försäkringskassan som betalar ut ersättningen.

Från och med när ska detta gälla?

  • Svar: Det ska gälla från och med den 11 mars till och med den 31 maj 2020. Den försäkrade kommer att få ansöka om ersättning retroaktivt.

Källa: regeringen.se

Regeringen meddelade den 13 mars att karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut ersättning för första dagen i sjukfallet. 

– För att minska risken för smittspridning är det viktigt att den som är sjuk inte går till jobbet. I det läge som vi befinner oss i nu är det rimligt att staten tar ett ekonomiskt ansvar för den första dagen av sjukdom för att hjälpa den enskilde, sa socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i pressmeddelande i samband med beslutet.

Lärarnas Riksförbund underkänner den föreslagna ersättningsnivån för karensavdragen. Anledningen är att man anser att det är problematiskt hur kommunikationen har skett till allmänheten.

– Det har kommunicerats från regeringen att man slopar karensavdraget men vi har inte uppfattat kommunikationen som att det är så här man har tänkt. När jag tittar på Försäkringskassans och regeringens hemsida så kan man inte på ett enkelt sätt förstå att det skulle finnas en koppling till sjukpenningen, säger Ingrid Lindholm och fortsätter:  

– Problemet ligger i hur det har kommunicerats snarare än själva förslaget i sig. Vi menar att regeringen riskerar att hamna i en stor svekdebatt eftersom man har delgivit att man ska kompenseras för karensavdraget – utan att tala om att det är upp till en viss nivå. 

De nya reglerna gäller retroaktivt från den 11 mars till och med den 31 maj 2020. Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. 

Effekten av det är att alla som tjänar runt 27 500 kronor kommer att kompenseras för karensavdraget. Eftersom det är ett fast belopp för alla blir effekten att den som tjänar mindre kommer att bli överkompenserad och den som tjänar mer kommer att bli underkompenserad, berättar Ingrid Lindholm.

Hon menar att man inte tydligt nog har kommunicerat att det ska finnas ett maxbelopp.

– Människor har stannat hemma med väldigt milda symptom fast man i allra högsta grad har varit arbetsför i tron om att man kommer att kompenseras för karensavdraget. Nu kommer man, om det här går igenom, att inse att alla kommer att få 700 kronor. 

Hur påverkar det här LR:s medlemmar? 

– För våra medlemmar, som har en genomsnittslön på 38 000 kronor, så innebär det att man i genomsnitt kommer att få kompensation för halva avdraget. Vår kritik riktar sig primärt inte mot att man har ett maxbelopp för ersättningen – det är givetvis lovvärt att regeringen går in med denna slags stöd – utan på att regeringen inte från början har kommunicerat detta på ett tydligt och begripligt sätt.

Enligt Lärarnas Riksförbund skulle en alternativ lösning vara att arbetsgivaren betalar löntagaren 80 procent av lönen även under den första sjukdagen och att staten sedan ersätter arbetsgivaren för detta på samma sätt som för övriga sjuklönekostnader.

– Mot den bakgrunden tycker vi att man i stället för att låta Försäkringskassan betala 700 kronor till varje person som har fått karensavdrag, så borde arbetsgivaren betala 80 procent i sjuklön från första dagen. Försäkringskassan kan sedan kompensera arbetsgivaren för detta. Då skulle den anställde verkligen få kompensation för karensavdraget och det skulle motsvara det som har kommunicerats ut bättre. Det är mycket mer transparent och lättbegripligt.

Hur många medlemmar tror du förstår det som regeringen har kommunicerat?

– Många medlemmar kommer ställa sig frågande till varför man bara får 700 kronor i kompensation när man har fått ett karensavdrag på 1 400 kronor.

Kommentera