asa_anna_skola

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, och utbildningsminister Anna Ekström.

Legitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Lärarnas Riksförbund varnar för följderna av att förlänga försöksverksamheten med undantagsregler för att anställa obehöriga lärare.
– Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

I mitten av juni beslutade regeringen att förlänga tiden som gäller en försöksverksamhet med undantagsregler för att anställa obehöriga lärare medan de genomgår en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Höstterminen 2020 skulle vara den sista med undantagsregler, men nu förlängs det fram till höstterminen 2025.

Huvudregeln är att endast behöriga, legitimerade lärare får anställas. 2016 infördes en tillfällig regel i form av en försöksverksamhet som säger att en person som saknar legitimation får ges en tidsbegränsad anställning som lärare på upp till som högst tre år, förutsatt att följande kriterier uppfylls: 

• Huvudmannen inte får tag på en legitimerad och behörig lärare

• Personen har de ämneskunskaper som krävs för en behörighetsgivande ämneslärarexamen, och

• Personen genomgår en KPU under anställningen

Lärarnas Riksförbund (LR) är kritiskt till förslaget att förlänga försöksverksamheten så att den kan tillämpas på anställningar som påbörjas senast höstterminen 2025.

– Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen, säger Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

Lärarnas Riksförbund skriver i juni i ett remissvar att det har kommit till förbundets kännedom att det finns försök från huvudmannahåll att kringgå regelverket kring försöksverksamheten. 

”Det handlar om anställning av obehöriga personer med hänvisning till försöksverksamheten men i strid med kraven i skollagen och de intentioner som framförs i förarbetena”, skriver förbundet på sin webbplats.

– LR har varnat för konsekvenserna i remissvar, så vi har redan påtalat detta. Vi kommer fortsätta anmärka på att det här kommer att få negativa effekter, säger Åsa Fahlén.

Samtidigt finns ett rättsfall där Ljusdals kommun gått ännu längre än regelverket i skollagen kring försöksverksamheten tillåter.

Här har kommunen i ett fall valt att anställa en obehörig på tre år trots att kriterierna inte uppfylls. I stället hänvisar man till att personen ”ska söka” kurser.

Christian Jensen, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Ljusdal anmälde kommunen till förvaltningsrätten. Men förvaltningsrätten bedömde att kommunen har agerat i enlighet med lagen. 

Christian Jensen valde att överklaga ärendet vidare till kammarrätten, som inte beviljade prövning. Därefter överklagades kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen – som inte heller beviljar prövning.

– Det är oerhört upprörande att vi har en Högsta förvaltningsdomstol som inte tillämpar den lag som finns, säger Christian Jensen

Har du fått någon motivering till domstolens beslut?

– Nej det har jag inte fått. De tycker inte att det räcker till för en prövning. Hur man kan tycka att det inte räcker till för en prövning när man i det tillfälle kontraktet skrivs bevisligen inte lever upp till de punkter som lagstiftningen ställer… det är ju spännande att tre olika nivåer av rättssystemet avfärdar det med ”nej vi tycker nog att lagen följs”

Enligt utredare på Lärarnas Riksförbund som Skolvärlden har varit i kontakt med är det här beslutet i Högsta förvaltningsdomstolen inte prejudicerande. 

Det beslutet innebär är att fallet inte prövas av förvaltningsdomstolen och att förvaltningsrättens dom därmed står fast. Inte heller förvaltningsrättens dom har prejudicerande verkan, men den ger en fingervisning om att det krävs ett underlag med merituppgifter och annat som gör att omständigheterna blir klara för domstolen. 

Förvaltningsdomstolens besked innebär inte att kommunen agerat rätt utan fallet är ett tydligt exempel på en felaktig hantering från en kommun, enligt Lärarnas Riksförbund, som menar att regelverket kan missbrukas.

Resonemanget som regeringen för i den proposition som ligger till grund för försöksverksamheten är inte tillräckligt tydlig, menar Lärarnas Riksförbund.

– Så långt som vi vet nu verkar det inte vara tillräckligt tydligt, eftersom det är möjligt för en huvudman att agera på det här sättet. Är det fler arbetsgivare som beter sig på det här sättet omkullkastar man hela kravet på en legitimation, säger Åsa Fahlén och fortsätter: 

– Man behöver verkligen se över hur det här fungerar i praktiken. Jag kan förstå att man vill få in fler i läraryrket. Men en utbildad legitimerad lärare måste alltid ha förtur till en anställning.

Hon påpekar att det som har skett i Ljusdal är oroande.

– Det är jätteallvarligt. Det är en väldigt viktig del att belysa i vårt fackliga arbete. Inte bara för våra medlemmars skull, utan även för elevernas rätt att faktiskt undervisas av en legitimerad lärare. Om det då visar sig att arbetsgivaren utan några som helst konsekvenser kan anställa någon i stället för en legitimerad lärare – då finns det en risk att det här får ringar på vattnet. Vad är då en lärarutbildning värd? 

Hur orolig är du för att det nu ska ske på fler platser i landet?

– Jag är orolig. Men redan före försöksverksamheten har det funnits ett digert jobb för våra ombud att faktiskt bevaka att arbetsgivare gör en ordentlig genomsökning efter behöriga kandidater innan man anställer. Men med de här undantagsreglerna och det vi ser sker i Ljusdal så gör man det fackliga arbetet i stort sett helt omöjlig, säger Åsa Fahlén.

Vad kan Lärarnas Riksförbund centralt göra för att få till förändring i frågan?

– Det vi behöver göra är att uppvakta utbildningsministern och påtala vad det här faktiskt riskerar att leda till. För jag tror inte det här är intentionen från regeringens sida, utan intentionen är få fler lärare. Men om man minskar vikten av att vara legitimerad lärare så riskerar man att det i stället blir kontraproduktivt.

Carina Bryngelsson, chef på utbildningsförvaltning i Ljusdals kommun, har avböjt att kommentera ärendet.  

Kommentera