lararstudenter_nytt
Forskning

Faktorerna som får studenter att vilja bli lärare

Hög lön och långa sommarlov är inga drivkrafter till lärarstudenters yrkesval. Det visar forskning från Luleå tekniska universitet.
– Ett perspektiv som kan vara värdefullt i den allmänna skoldebatten, säger Ulrika Bergmark, vid Luleå tekniska universitet.

Om undersökningen

Studien är gjord bland 259 lärarstudenter på Luleå tekniska universitet. Studenterna går tre olika lärarutbildningar: grundlärare för årskurs 1-3, grundlärare för årskurs 4-6, samt ämneslärare för gymnasieskolan.

I resultaten framkom fyra huvudanledningar till yrkesvalet: 

  • Skapa goda skolupplevelser: Studenter med positiva vill återskapa dem. De med negativa erfarenheter vill förändra skolan till det bättre.
  • Få ett givande yrke: Bland blivande gymnasielärare återkommer skäl som att få ett tryggt heltidsjobb och ett meningsfullt, utvecklande yrke. 
  • Fostra goda medborgare: Många lärarstudenter vill göra skillnad, både för enskilda elever och för samhället i stort.
  • Vikten av värdefull kunskap: De lyfter fram vikten av goda ämneskunskaper och ett engagemang för sina ämnen. 

Läs hela studien här. 

Forskare vid Luleå universitet har undersökt lärarstudenters motiv till att bli lärare. Under första veckan av sin utbildning fick 259 lärarstudenter från tre olika lärarutbildningar reflektera kring varför de har valt att studera till lärare.

Resultaten visar att det framför allt är fyra drivkrafter som motiverar yrkesvalet:

De vill skapa goda skolupplevelser, verka i ett utvecklande yrke, fostra goda medborgare, samt lyfta fram vikten av värdefull kunskap.

Ulrika Bergmark, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet, har tillsammans med tre kollegor gjort studien.

– Studenterna fick skriva brev och berätta om vad som motiverar dem till att bli lärare. De fick även skriva om sina tidigare erfarenheter av skolan. Det är några saker som skiljer dem åt, men mest saker som förenar dem, säger Ulrika Bergmark.

Det är framför allt inneboende motiv som driver studenterna och yttre faktorer som till exempel lön nämns endast någon enstaka gång som motivation.

– Gemensamt för studenterna var just de fyra tidigare nämnda drivkrafterna. Vissa studenter har även haft negativa erfarenheter av skolan och har det som drivkraft till att ändra på saker, säger Ulrika Bergmark.  

Forskarna som gjort studien: Lena Manderstedt, Ulrika Bergmark, Annbritt Palo och Stefan Lundström.
Forskarna som gjort studien: Lena Manderstedt, Ulrika Bergmark, Annbritt Palo och Stefan Lundström.

Vidare berättar hon om att studien kan bidra till ett intressant perspektiv i skoldebatten som ofta tenderar till att handla om den stora lärarbristen.

– Det är en angelägen studie. Skoldebatten handlar också ofta om hur man ska öka attraktionskraften till yrket. Om politiker och skolledare vet om vad som driver blivande lärare och vilka värden som prioriteras så måste man försöka möta dessa värden. Om studenterna till exempel förväntar sig att yrket ska vara utvecklande, så ska skolorna kunna erbjuda kompetensutveckling, säger Ulrika Bergmark. 

I dagsläget finns det lite forskning om ämnet vilket är en av anledningarna till att studien gjordes.

– Det finns knappt någon svensk forskning om personers motiv till att bli lärare och personligen fanns inte heller någon sådan diskussion under min tid på lärarutbildningen, vilket jag hade uppskattat om det fanns, säger Ulrika Bergmark.

Slutligen rekommenderar hon alla lärare att då och då påminna sig själva varför de har valt yrket.

– Varför har man valt sitt yrke? Jag tror att det är viktigt att hålla den frågan vid liv. Det är lätt att bli fartblind efter åren och då kan det vara bra att påminna sig själv varför man är lärare.

Kommentera