Statistik

Färre söker yrkesprogram på gymnasiet

Sedan 2008 har antalet som går ett yrkesprogram på gymnasiet minskat, enligt siffror från Skolverket. Detta trots att många arbetsgivare står beredda att anställa efter studenten. Anledningen till minskningen av elever kan bero på att yrkesprogram inte längre är högskoleförberedande.

Enligt siffror från Skolverket, som Svenska Dagbladet har tagit del av, är det allt färre ungdomar som väljer att inleda ett yrkesprogram på gymnasiet. Från 2008 har andelen minskat med tio procent, från 37 till 27 procent. Detta trots att fackliga organisationer uppger att många arbetsgivare står beredda med anställningskontrakt efter avslutad utbildning.

En anledning till minskningen kan vara den reform som trädde i kraft för tre år sedan. Den innebär att den allmänna högskolebehörigheten på yrkesprogrammen togs bort och blev i stället ett tillval. En del elever drar sig, enligt tidningen, från att söka ett yrkesprogram om de riskerar att inte kunna studera på högskolan efter avslutad kurs.

Yrkesprogrammen stänger i högre grad möjligheten till högskolan även om det i efterhand finns en chans att läsa på Komvux. En dryg tredjedel av de som gick ut ett yrkesprogram förra våren var högskolebehöriga.

Kommentera