mobbning_2
Elevvåld

”Fel av skolan att stänga av dödshotande elev”

En 17-årig pojke som hotade och pressade en annan elev på pengar stängdes av från sin gymnasieskola i Stockholm. Men det var fel, slår förvaltningsrätten fast i en dom.
– Det blir svårt att göra akuta avstängningar om den här domen slås fast. I så fall måste lagstiftningen ändras, säger Lotta Edholm (L), vice ordförande i utbildningsnämnden i Stockholms stad.

Det var i februari i år som rektor stängde av 17-åringen från gymnasieskolan i Stockholm. 17-åringen ska upprepade gånger ha pressat en annan elev på pengar, hotat honom med våld och även med att ta med flera andra personer och döda honom om han inte tog med sig pengar. Det gjordes en anmälan till socialtjänsten och en polisanmälan, men utredningen lades ner trots att några av hoten finns inspelade på band.

17-åringens vårdnadshavare överklagade avstängningen från skolan – och nu ger förvaltningsrätten dem rätt:

”Förvaltningsrätten konstaterar att en avstängning är en mycket ingripande disciplinär åtgärd som endast ska tillämpas i undantagssituationer och först när andra möjligheter att komma till rätta med elevens beteende är uttömda. Även om det åligger rektor och lärare att tillförsäkra elevers behov av trygghet, säkerhet och studiero i skolan, vilket har angetts som skäl för att stänga av XX från skolan, åligger det även skolan att inte inskränka en elevs rätt till utbildning”, står det att läsa i domen.

Om inte dödshot anses tillräckligt allvarligt för avstängning så förstår jag inte vad som kan vara det.

Förvaltningsrätten konstaterar att händelsen som legat till grund för avstängningen är allvarlig, men menar att skolan inte gjort nog för att komma tillrätta med 17-åringens beteende. I domen anges också att det saknas information om avstängningen föregåtts av ”några andra disciplinära eller särskilda åtgärder”. Dessutom borde 17-åringen och hans vårdnadshavare ha fått tillfälle att yttra sig före avstängningen, menar förvaltningsrätten.

Stockholms oppositionsborgarråd Lotta Edholm (L), som även är vice ordförande i utbildningsnämnden, är mycket kritisk till förvaltningsrättens dom, som hon anser i praktiken gör det omöjligt för rektorer att fatta beslut om snabba avstängningar.

– Jag menar att rektorer inte ska agera polis eller åklagare, utan att de ska göra en bedömning utifrån läget på skolan. Om inte dödshot anses tillräckligt allvarligt för avstängning så förstår jag inte vad som kan vara det. Det är självklart att man inte kan behålla en sådan elev på skolan, det vore helt befängt, säger hon och fortsätter:

– Signalen som den här domen skickar är att en rektor måste göra ännu mer noggranna utredningar innan han eller hon vågar sätta ner foten, eller för den del nämnden om beslutet är fattat i utbildningsnämnden. Jag menar att det är helt orimligt höga krav. Det blir svårt att göra akuta avstängningar om den här domen slås fast. Då måste i så fall lagstiftningen ändras.

Polisen lade ner förundersökningen mot den här eleven. Hade det funnits andra disciplinära åtgärder att ta till mot honom i stället för avstängning?

– Nej, jag anser inte det. En elev som dödshotar en annan elev kan inte vara kvar på skolan. Det är fullkomligt självklart. Gymnasieskolan är dessutom en frivillig skolform och den är till för undervisning, inte för att vara någon slags allmän samhällsinrättning.

En enig utbildningsnämnd i Stockholms stad har nu överklagat förvaltningsrättens dom till kammarrätten. Lotta Edholm, som tidigare var skolborgarråd i Stockholm, säger att hon under årens lopp hanterat många skolavstängningar.

– Men det här är första gången som jag varit med om att någon överklagat det till förvaltningsrätten. Det är oroväckande om någon jurist börjar sätta i system att överklaga den här typen av beslut. Det tror jag skulle få långtgående konsekvenser för rektorers mod och ork att genomföra den här typen av disciplinära åtgärder. Även om Stockholms stad vinner i kammarrätten så är det en olycklig utveckling.

Kommentera