Betygsgranskning

”Fel sätta E på alla i klassen”

Kan man sätta betyget E på alla elever i klassen med hänvisning till att man saknar underlag eller bara läst ämnet en kortare tid? 
Nej, säger Skolinspektionen. Hela betygsskalan ska användas vid varje betygssättningstillfälle.

Smålandsposten har gjort en granskning av betygsättningen för länets samtliga elever i årskurs 6. På 14 skolor i länet hittade man klasser där samtliga elever fått samma betyg eller inte kunna få högre betyg än E med förklaringen att man bara läst ämnet en kort tid. 

Men hela betygsskalan ska användas varje gång betyg ska sättas, säger Lotta Kårlind, Skolinspektionens enhetschef för tillsyn och granskning, i en intervju i dagens Smålandsposten. Hon gissar att en förklaring till att alla elever fått E kan vara att de lärare som undervisar i sexan är ovana vid att sätta betyg.
 
Rektorerna på de aktuella skolorna har angett att orsaken är att eleverna bara läst ämnet under en kortare del av terminen. 

– Det spelar ingen roll. Har man haft undervisning så har man och då måste man sätta betyg. Skolorna får se till att de organiserar sin verksamhet så att man kan sätta betyg, säger Lotta Kårlind till tidningen.

Att som några rektorer säga att eleverna bara fått undervisning på E-nivå och därför fått betyg utifrån om de nått dessa mål är inte heller korrekt.

Ett exempel är skolor där SO- och NO-ämnena läses etappvis och där eleverna bara hunnit läsa ett ämne i några veckor när det är dags att sätta betyg. 

– Då bygger man in väldigt stora svårigheter för den undervisande läraren. Det får implikationer, det har ju inte varit okänt att man ska sätta betyg. Man ska se till att organisationen ligger så att det är möjligt att sätta betyg, kommenterar Lotta Kårlind

– Det finns inga grader när det gäller det, systemet medger inga undantag. Har man haft undervisning ska man sätta betyg och det är rektorernas ansvar att organisera verksamheten så att det är möjligt att göra bra kunskapsbedömningar och sätta betyg, säger Lotta Kårlind.

Kommentera