guiden-02
Guiden

Fem förmågor i fokus

Fem förmågor har gett högstadieläraren Ida Sohlberg ett användbart redskap i undervisningen. Samtidigt har skola, hem och föräldrar fått ett gemensamt språk.

Syfte med "The Big Five"

Att tydliggöra de förmågor som eleverna ska utveckla samt tydliggöra kunskapskraven i Lgr 11.

Öka måluppfyllelsen.

Skapa en röd tråd genom årskurserna och mellan alla ämnen – underlättar samarbete.

Skapa ett gemensamt yrkesspråk mellan alla pedagoger,  men också mellan lärare och elev, och mellan skolan och hemmet. 

Se och lär mer

UR Samtidens serie ”Att bedöma lärande: The Big Five – de fem förmågorna”, del 1 och 2.
Du hittar avsnitten på ur.se.

Facebookgruppen The Big Five, har i dag 11 600 medlemmar.

Enligt läroplanen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att analysera och argumentera, reflektera och jämföra.

I Lgr 11 finns det 71 övergripande mål. Göran Svanelid, universitetslektor och före detta lärarutbildare, ville hjälpa lärare att fokusera på det som är viktigt. När han gick igenom grundskolans kursplaner fann han att de övergripande målen gick att föra samman till fem – the big five. 

– Det är de här förmågorna som ska utvecklas under lektionstiden och sedan bedömas. Vill man att elevernas kunskapsutveckling ska bli så bra som möjligt så är det the big five man ska satsa på, säger Göran Svanelid.

SO-läraren Ida Sohlberg blev såld när hon mötte konceptet. På Kalmarsundsskolan, där hon undervisar i årskurs 6–9, jobbar de gemensamt med the big five i fokus. Det har gjort det enkelt för eleverna, menar hon, de ska utveckla samma förmågor oavsett ämne.

– Vi har gått igenom konceptet på föräldramöten, har med det i blanketten som elever och föräldrar skriver inför utvecklingssamtalet och när vi skriver IUP följer de fem förmågorna med som en röd tråd i alla ämnen. Elever, vårdnadshavare och pedagoger har fått ett gemensamt språk, säger hon.

Ida Sohlberg inleder varje lektion med att redovisa vilka förmågor de ska arbeta med.

– Oftast får jag in åtminstone fyra förmågor. Analysförmågan, den kommunikativa förmågan och begreppsförmågan använder vi hela tiden. Procedurförmågan övar eleverna på när de samlar in information och fakta, och det börjar vi ofta med.

Ett tydligt fokus på fem förmågor har också lett till att Ida Sohlberg känner sig tryggare i att hon gör rätt saker i undervisningen.

– Jag vet att jag ligger nära både kunskapskraven och kursplanernas centrala innehåll. Jag vågar ta det lite lugnare och ge eleverna mer tid till sina uppgifter, eftersom jag ligger så nära det jag sen ska bedöma. Jag var mer stressad förut, säger hon. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm