Forskning

Fem miljoner för att utveckla svensk fysikundervisning

Högskolan Kristianstad får nästan fem miljoner av Vetenskapsrådet för att undersöka matematikens roll i fysikundervisningen på gymnasieskolor.

En forskargrupp ledd av Andreas Redfors, professor i fysik med inriktning fysikdidaktik, kommer under tre års tid undersöka matematikens betydelse i gymnasiets fysikundervisning. Projektet är en fortsättning på tidigare forskning.

– Vi har utvecklat en egen analysmodell för att studera fysiklektioner som fått visst internationellt genomslag och nu bygger vi vidare på det pilotprojekt vi avslutade förra året. Många fysiklärare upplever att deras elever ofta ”fastnar i matematiken” och i förlängningen hoppas vi att detta projekt på sikt kan bidra till att de inte gör det, säger Andreas Redfors.

Slutmålet är att hitta sätt att utvecklas som matematik- och fysiklärare.

– Våra slutsatser kommer att kunna användas såväl i lärarutbildning och lärarfortbildning som i nya läromedel och för enskilda fysiklärare som vill utveckla sin undervisning, säger professor Andreas Redfors.

Kommentera