Ny statistik

Fler friskolor får klartecken i år

Skolinspektionen har gett 44 nya fristående skolor klartecken att starta nästa läsår. Totalt har myndigheten helt eller delvis godkänt drygt en tredjedel av ansökningarna om att dra igång eller utvidga friskoleverksamheten.

Skolinspektionen ger klartecken till 33 nya fristående grundskolor, 10 nya fristående gymnasier och en fristående grundsärskola inför nästa läsår. Det är åtta fler grundskolor, men fyra färre gymnasieskolor än i fjol.

Totalt har det kommit in 380 ansökningar om ny eller utvidgad friskoleverksamhet inför nästa läsår. Hittills har 38 procent av dem fått godkänt, enligt en preliminär sammanställning. Det är en större andel än fjolårets 26 procent. Skolinspektionen har än så länge avslagit 44 procent av ansökningarna, men fem av dem återstår att behandla klart.

 

Fakta om de 380 ansökningarna

  • 54 gäller grundskola, förskoleklass, fritidshem – varav 33 gäller nya skolor och 21 utökning av en befintlig skola.
  • 38 gäller nationella program inom gymnasieskola – varav 10 gäller nya skolor och 28 utökning av befintlig skola.
  • 52 gäller särskilda varianter av utbildningar inom gymnasieskola, riksrekryterande utbildningar samt nationellt godkända idrottsutbildningar – samtliga är utökningar av befintliga utbildningar och skolor.
  • 2 gäller fristående grundsärskola – varav 1 gäller ny skola och 1 gäller utökning av befintlig skola.
Kommentera