Karriär

Fler har möjlighet att bli förstelärare

Skolverket har beviljat bidrag för 16 000 karriärtjänster till nästa läsår. 

Statistik

Se hur många karriärtjänster din huvudman beviljats här.

Idag finns knappt 12 000 förstelärare och lektorer i landet. Till hösten kan det bli fler. Till läsåret 2015/2016 har Skolverket beviljat medel för 16 000 tjänster. Reformen med karriärlärare ska fortsätta byggas ut tills totalt 17 000 tjänster är tillsatta.

Skolverket presenterar nu uppgifter över hur många tjänster som varje huvudman beviljats. Statsbidraget, som ska gå till lärarens lön och sociala avgifter, är 85 000 kronor per bidragsår för en förstelärare och 170 000 kronor per bidragsår för en lektor.

Om läraren tillträder en karriärtjänst i samband med att hen nyanställs hos huvudmannen ska försteläraren ha minst 5000 kronor mer i månadslön jämfört med medianlönen för samma kategori lärare hos huvudmannen. En lektor ska ha minst 10 000 kronor mer i månadslön.

För redan anställda lärare gäller motsvarande löneökning om huvudmannen utser en förstelärare eller lektor. Men om huvudmannen utser flera förstelärare och lektorer kan denna differentiera löneökningen så länge den totala summan stämmer med statsbidraget. För tre förstelärare skulle alltså fördelningen kunna vara månadslönehöjningar på 3000 kronor, 4000 kronor och 8000 kronor. 

Läraren ska få löneökningen från den dag då hen börjar sin nya tjänst.

Kommentera