Modersmål

”Fler modersmålstimmar vore slag i luften”

Modersmålsundervisningen i de nationella minoritetsspråken är otillräcklig. Det menar Europarådet som för åttonde gången tagit Sverige i örat. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) tycker kritiken är riktig, men vill inte lagstifta för att eleverna ska få rätt till fler timmar.

I dag får svenska elever sällan modersmålsundervisning mer än en lektionstimme i veckan. Alldeles för lite, menar Europarådet. Men Gustav Fridolin vill hellre satsa på stärkt kvalitet än att lova eleverna fler timmar.

– Att nu ställa krav på huvudmännen att ordna fler timmar skulle vara ett slag i luften i och med bristen på modersmålslärare, säger Gustav Fridolin.

Däremot genomförs nu den lagändring som den förra regeringen tog initiativ till och som ger fler elever rätt till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk.

– Det gör att ämnet kommer högre upp på agendan när Skolinspektionen gör sina granskningar, menar Gustav Fridolin.

Regeringen har också beslutat att fjärrundervisning ska tillåtas. Det hoppas Gustav Fridolin kommer innebära att de utbildade modersmålslärare som trots allt finns ska kunna undervisa fler elever.

Gustav Fridolin kommer be Skolverket och andra myndigheter om förslag på hur utbildningen för modersmålslärare kan stärkas. Senast i höstbudgeten lovar utbildningsministern satsningar på lärarutbildningen generellt, vilket också ska komma blivande modersmålslärare till del.

2012 röstade de rödgröna partierna tillsammans med Sverigedemokraterna emot att undanta modersmålslärarna från kravet på lärarlegitimation. Men när undantaget tas bort är fortfarande oklart. Bristen på utbildade modersmålslärare gör att det kan dröja.

– Vi sa redan när frågan debatterades i riksdagen att det kommer ta olika lång tid för olika lärargrupper. Modersmålslärarna hör sannolikt till de som ligger längst ifrån idag, säger Gustav Fridolin.

Kommentera