Statistik

Fler sökande och antagna till lärarutbildningar

Antagningen till lärar- och förskollärarutbildningar ökar, visar en sammanställning från Universitets- och högskolerådet. Av de nästan 9 000 som sökte blev 3 577 personer antagna till någon av landets lärarutbildningar. 

Rapporten från Universitets- och högskolerådet visar att antagningen till lärar- förskollärarutbildningar ökar trots att antalet utbildningar och behöriga sökande minskar generellt i en jämförelse med ansökningsläget vårterminen 2014.

Antalet lärarutbildningar med behöriga sökande har ökat stort. Lärarutbildningarna hade 9 674 behöriga sökande, vilket är en ökning med 6,1 procent i jämförelse med förra året och 8 950 förstahandssökande (en ökning med 7 procent). Totalt blev 3 577 antagna (en ökning med 14 procent), varav 1 525 till sitt förstahandsval (7,9 procent).

Antalet behöriga sökande till förskollärarutbildningar har dock minskar (-2,7 procent), medan antagningen ökat med 8,1 procent. Yrkeslärarutbildningar har 376 behöriga sökande (-0,5 procent), medan antalet antagna ökat till 303 (11,8 procent).

Antalet behöriga sökande ökar mer procentuellt för män än för kvinnor till alla lärarkategorier. För förstahandssökande och antagna är den procentuella ökningen större för män än för kvinnor till alla lärarkategorier utom yrkeslärarutbildning.

Universiteten i Uppsala, Umeå och Stockholm erbjuder flest utbildningar och har flest utbildningar med behöriga sökande.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm