itetik01
Foto: Anna Rehnberg
It-undersökning

Flickor halkar efter i it-kunnande

Sämre tillgång till en dator får flickor att halka efter pojkar i it- och teknikkunnande. Enligt undersökningen ”Eleverna och internet” har 59 procent av flickorna tillgång till en egen dator, jämfört med 85 procent av pojkarna. 

Just tillgången till datorer är den största förändringen i årets upplaga av .SE:s undersökning. Andelen flickor på mellanstadiet som har en egen dator har sjunkit från 79 procent 2013 till 59 procent i år. Däremot har hela 95 procent av flickorna tillgång till en smartphone, jämfört med 87 procent av pojkarna.

– Att flickorna använder ”enklare” teknik kan leda till att de inte lär sig lika mycket eftersom man inte kan göra samma saker på en telefon eller surfplatta som på en dator. På sikt kan det få stora konsekvenser på viljan att arbeta med it och teknik. Skolan borde jobba mycket mer med att utjämna de här skillnaderna, säger Kristina Alexanderson chef för internet i skolan på .SE, i ett pressmeddelande.

Enligt .SE gör bristen på teknik bland flickorna sannolikt också att flickorna överskattar sin kunskapsnivå. Eftersom de inte använder mer avancerad teknisk utrustning är de inte medvetna om att det finns mycket mer att lära.

En majoritet av alla elever använder internet i skolan regelbundet. Men många får aldrig lära sig hur de ska handskas med internet. Enligt undersökningen har var femte högstadieelev och var fjärde mellanstadieelev aldrig prata om hur de ska hantera internet.

– Kanske lever skolorna i tron att eftersom eleverna är duktiga på att använda internet klarar de också säkerhet på internet, vilket inte alls är fallet, säger Kristina Alexanderson.

Kommentera