Lärarbrist

Flopp för satsning på sommarskola

Regeringens 100 miljoner extra till årets sommarskola rår inte på det större problemet: det finns för få lärare.

Skolverket har fått 178 miljoner att fördela på de skolor som erbjuder undervisning på loven. Men bara en knapp tredjedel, 50 miljoner, har begärts ut. På Skolverket bedömer man att det låga intresset beror på både lärar- och elevbrist, samt ett bidrag som inte täcker skolans kostnader.

– Bidraget är på 1 000 kronor per elev och vecka, så för en skola med få elever blir bidraget mycket blygsamt. Det är inte heller helt lätt att motivera elever att delta i lovskolan när den väl startar, säger enhetschef Anders Palm vid Skolverket till TT.

Bristen på legitimerade lärare utgör det största problemet, såväl under loven som under resten av året.

– Vi har generellt en lärarbrist, och i och med att legitimationskravet trädde i kraft fullt ut för några veckor sedan ställs ännu högre krav på dem som ska undervisa. Det är ju nu bara legitimerade lärare som får sätta betyg, säger Anders Palm.

Förra året begärde skolorna ut 50 av de då anslagna 78 miljonerna för undervisning under loven. I slutändan betalades endast 25 ut.

Kommentera