bloggare Magister Christer
Foto: Andreas Hillergren

Flumpedagogikens försvarare

Flumpedagogiken behövs, enligt bloggaren Christer Andersson, känd som ”Christermagister” i bloggsfären.
- Visst finns det problem i skolan som vi behöver göra något åt, men att försöka skruva tillbaka tiden i skolan samtidigt som samhället i övrigt har gått vidare är meningslöst, säger han.

Självklart ska det vara ordning och reda i skolan, slår Christer Andersson fast redan första gången som vi pratar med varandra i telefon. Men tillägger:
– Vägen dit ska dock inte bestå av förbud och straff. I samhället i stort värdesätter vi motivation och ansvar, samma sak måste gälla i skolan.
”Piskan och morotens väg” är alltså en återvändsgränd, anser Christer Andersson. I stället är utmaningen att försöka få eleverna att ta ett eget ansvar.
– Enligt min erfarenhet leder piskans väg till att eleverna lär sig finurliga sätt att lura den som håller i piskan, och att de tar varje chans att motarbeta målen som lärare har satt upp. Morotens väg skapar i sin tur elever som gör vad som helst för att få en belöning. Eleverna spenderar värdefull tid och kraft till att lista ut vad läraren vill höra och se.

Nätverk av bloggare

Christer Andersson tillhör ett nätverk av andra bloggare som bloggar under det gemensamma namnet: ”Flumped”. Ordet ”flumpedagog” började de använda för ett par år sedan, som en motreaktion till Jan Björklunds retorik.
– Allt som är dåligt i skolan är en konsekvens av ”flummet”, enligt Jan Björklund. Men det håller inte vi med om.
Christer Andersson betraktar inte alls sig själv som ”flummig”. Han kallar sig hellre ”relationspedagog” än ”flumpedagog”.
– Jag har många gånger som helst beskyllts för att vara just flummig bara för att jag inte anser att dagens skolpolitik leder i rätt riktning.
Han är kritisk till den bild av skolan som målas upp i media.
– I dag pratas det ofta så illa om den svenska skolan, jag känner inte igen mig i den beskrivningen. Jag tycker tvärtom att skolan har blivit mycket bättre sedan jag själv var grundskoleelev i Södertälje på åttiotalet.
– Av media kan man ju få intrycket att de viktigaste skolfrågorna är betyg, skolk, polishämtning och kepsar. Den som inte har en insikt i skolan kanske tror att det är sådant som präglar skolans vardag. Men de viktiga skolfrågorna handlar om helt andra saker, menar han.

Ense om flera områden

En bra skola skulle prioritera färre elever per lärare, samarbete i tighta arbetslag och kompetensutveckling av lärare, anser Christer Andersson. I stora organisatoriska frågor håller han dock med Jan Björklund. Återförstatligandet av skolan, införandet av lärarlegitimation och den nya skollagen är bra förslag allihop, tycker Christer Andersson.
– Men politikerna ska hålla sig borta från pedagogiken. Relationer måste ju byggas mellan lärare och elev, de har inget med straff och tävling att göra. Vi som jobbar på golvet vet ju själva hur vi ska handskas med våra elever.
Många gånger under intervjun återkommer Christer Andersson till vikten av goda relationer. Att det är om relationsbyggande som allt egentligen handlar om.
– Goda relationer är en förutsättning för kvalitativt lärande. Dessutom främjar goda relationer demokratin. Hur ska man kunna fullfölja styrdokumentens förordningar om elevinflytande om verksamheten bygger på straff och belöning?
Att lärare får befogenhet att straffa elever för att få dem att lyda går ut över relationen. På så vis kan man möjligtvis få en elev att lyda på kort sikt. Men om eleven alltid går runt och är rädd för att läraren kan straffa den, då missar ju eleven att fokusera på att lära sig saker. Att flumpedagoger inte har koll på elever är den största missuppfattningen, menar Christer Andersson.

”Betyg är flummigare”

– Jag vill ha skriftliga omdömen och utvecklingssamtal i stället för betyg. Jag tycker att det är flummigare att bara sätta ett betyg i ett ämne, det är mycket mer seriöst att ge ett skriftligt omdöme. Egentligen har jag ingenting emot betygen, så länge de följs upp av samtal runt omkring.
De unga i dag ropar efter relationer med vuxna, tror ”Christermagister”.
– Många har gått vilse i dagens samhälle, säger Christer Andersson. Men relationerna mellan lärare och elev är inget isolerat mål i skolan, det är en förutsättning för kvalitativt lärande och en väg att nå kunskaps- och demokratimålen i kursplaner och läroplan.

Kommentera