Skolverket om fenomenet

Föräldrar bötfälls för barnens skolk

Tranås. Barnen skolkar – och föräldrar tvingas betala straffavgift på uppemot 10 000 kronor.
– Åtgärden är mycket ovanlig, säger Anna Tammelin, jurist på Skolverket. 

Några få elever i grundskolan i Tranås kommun sköter inte skolan. Deras frånvaro är över 50 procent och efter många försök att få eleverna till klassrummet har politikerna nu riktat straffavgift mot föräldrarna.

– Vi måste agera vidare i ett par fall och då blir det vite, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Leif Andersson (c), enligt Tranås Tidning.

Föreläggande har skickats till ett hushåll, men fler är aktuella.

Om ens barn skolkar kan man som förälder straffas med 1000 kronor per vecka – som mest 10 000 kronor. Leif Andersson är osäker på hur bra metoden är.

– Vi använder ett trubbigt instrument. Frånvaron kan ju kopplas till barnens hemförhållanden men som huvudman måste vi agera, säger Leif Andersson (c). 

Anna Tammelin, jurist på Skolverkets rättssekretariat, vill inte kommentera just fallet i Tranås. Men hon berättar att kommuner har möjlighet att förelägga vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter att se till att barnet utför sin skolplikt. Och att föreläggande får förenas med vite.

– Enligt Skollagen kan de göra det, om föräldrarna inte gjort det de ska för att få barnen till skolan, säger hon, och tillägger:

– Men det ska användas som en sista åtgärd. Det är mycket som ska vidtas först. Både föräldrar och kommun ska ha gjort allt de kan.

Åtgärden är mycket ovanlig, menar Anna Tammelin.

– Föreläggande i kombination med vite är dessutom omständligt för kommunen att rent praktiskt utföra.

Enligt Anna Tammelin finns exempel på fall som varit uppe i domstol.

– Det finns ett exempel där föräldrarna hade vägrat barnen att gå till skolan och kommunen hade gjort allt i sin makt. Då kunde föräldrarna föreläggas med vite, säger hon.

I ett annat exempel hade föräldern inte förmått få sin son att gå dit, trots att hon försökt allt hon kunnat. Hon kunde inte föreläggas med vite.

Föräldrarna kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Kommentera