hockey_idrott
Granskning

Förlorande idrottselever får knyta upp vinnarnas skridskor

Kränkande behandlingar är vanliga på idrottsgymnasier, enligt ny rapport från Skolinspektionen. Lärare favoriserar duktiga spelare och reagerar inte på verbala kränkningar.

På Nordenbergsskolans hockeygymnasium i Olofström utsätts spelarna i de förlorande lagen för olika typer av straff, enligt Skolinspektionen. Det kan innebära att plocka upp puckarna efter match, knyta upp vinnarnas skridskor och hämta deras mat. Dessutom reagerar inte lärarna på spelarnas verbala kränkningar. Det rapporterar Sveriges radio.

 – Det här att man får hämta puckar eller plocka undan, att man tränar om det eller tävlar om det, det är ju tveksamt. Flera av de beskrivningar Skolinspektionen tar upp tycker inte jag är skolans värdegrund för hur vi behandlar varandra, säger Kerstin Tjernlund, rektor på Nordensbergsskolan, till SR.

Skolinspektionen har genomfört en tillsyn på 30 slumpvis utvalda idrottsgymnasier, om arbetet mot kränkande behandlingar. Alla har fått godkänt vad gäller skolundervisningen, enligt SR.  

Men av de 22 beslut som hittills har fattats om idrottsverksamheten så finns fel hos 11 – varav 10 måste vidta åtgärder. Där finns allvarliga brister i arbetet mot kränkande behandling, till exempel att de duktigaste eleverna gynnas och övriga elever behandlas sämre.

Skolinspektionen i Linköping ansvarar för granskningen och Gunnar Olausson, chef för enheten, säger till SR att bakgrunden till besluten är att sådant agerande och förhållningssätt inte är förenligt med människors lika värde. 

Han jämför med matematikundervisning.

– Det skulle förefalla väldigt märkligt att den som hade mest fel på matteprovet är den som får städa upp i klassrummet och sudda ut från tavlan. Det skulle aldrig accepteras, säger Gunnar Olausson till SR.

Ett annat exempel är Filbornaskolans riksidrottsgymnasium i Helsingborg som har inriktningarna golf, brottning, simning, idrott och innebandy, enligt SR. Tränarna favoriserar vissa av eleverna och pratar inte med andra. De spelare som förlorar måste göra armhävningar medan vinnarna får handla i caféterian. Om eleverna skrattar när någon har svarat fel så säger inte lärarna ifrån.  

Även om elever berättar för vuxna att de blivit kränkta, anmäls det sällan vidare till rektorn, enligt granskningen. Dessutom är det vanligt att tränarna uppmuntrar det olämpliga beteendet, enligt SR.

– I någon mening kanske man får bli lite förvånad att sådant här fortfarande lever kvar och förefaller ha en stark ställning i idrottsvärlden. Det är lite av ett mönster. Elitsatsningar och sådana här saker som skapar utstötning och sortering och så vidare, säger Gunnar Olausson till SR.

Kommentera