david_spak_yrkesval
Valkompentens 

Forskare: Därför väljer elever utbildning utifrån kön

Elever väljer fortfarande utbildning utifrån kön.
Nu har forskare tagit reda på varför.

Om studien

Mer information om studien hittar du här

Forskningen är finansierad av Forte. Forskarna bakom studien är Fil Dr. Una Tellhed, professor Martin Bäckström och professor Fredrik Björklund. Samtliga verksamma vid institutionen för psykologi vid Lunds universitet.

Skolelevers kön styr fortfarande i hög grad deras val av utbildning. Det konstaterar en grupp forskare vid Lunds universitet som i ett stort forskningsprojekt undersökt vad som ligger bakom könsskillnaderna i elevernas utbildningsval.

Forskarna träffade 2600 elever inför det att de skulle göra sitt gymnasieval eller välja högskoleutbildning och tittade både på ungdomarnas yrkesintressen och senare vad de faktiskt valde för utbildning.

En förklaring till att ungdomar valde som de gjorde är, enligt Lundaforskarna, att många trodde att de skulle trivas sämre på en utbildning som dominerades av det andra könet.

En annan anledning är att flickor i högre utsträckning tvivlade på sin egen kompetens och på sin förmåga att klara mansdominerade yrken.

– Om vi vill locka fler kvinnor till yrken som ingenjör måste vi jobba med förlegade stereotyper som att män skulle vara mer tekniska än kvinnor. Vi måste börja prata om könslikheter hellre än könsskillnader, säger Una Tellhed, en av forskarna i projektet, i ett pressmeddelande.

Pojkarna däremot tenderade att tro att de kan klara alla typer av yrken – mansdominerade som kvinnodominerade – lika bra.

– Internationell forskning har nyligen slagit fast att män och kvinnor är väldigt lika psykologiskt, i sina kompetenser och i sin personlighet. Det finns därför inte anledning att tro att män och kvinnor överlag passar bäst för olika typer av yrkesområden, säger Una Tellhed.

Är det en vägledares uppgift att få eleverna att tänka utanför ramen när de ska välja utbildning och få dem att göra mindre könsstereotypa val?

– Jag svarar ett försiktigt ja på det. Vi ska motverka att man gör sina val baserade på kulturell bakgrund, socioekonomisk eller baserat på kön, så det anser jag ligger i vårt uppdrag. Samtidigt står det i läroplanen att alla personal ska verka mot detta, inte bara vägledare. Men hur mycket man än jobbar med frågan så kan man förstås inte säga till någon att du borde välja så här för att bryta ett mönster. Alla måste vara fria att välja, säger David Spak som är studie och yrkesvägledare på en F-9-skola i Stockholm.

En viktig uppgift för studie- och yrkesvägledaren är att stärka elevernas valkompetens, säger han.

 – Vi ska ge kunskap om olika yrken och hjälpa eleverna till större självinsikt om vad de kan och vad de själva vill. De påverkas av vad kompisar vill, vad deras föräldrar säger och vad läraren säger. Alla vill förstås elevens bästa. Men jag skulle säga vägledare är de som har mest oberoende syn på elevens val.

Hur kan man som vägledare jobba för att eleverna ska börja tänka lite bredare?

– Jag läste om forskning som visade att flickor redan i sexårsåldern väljer bort vissa yrken och därmed gör val som begränsar tidigt. Därför är det viktigt att prata om det här tidigt. Jag brukar prata yrken redan i förskoleklass – de får säga alla yrken de kan och så skriver vi det på tavlan så de får se bredden. Sen i femman, sexan kan börja utmana eleverna med frågor som: kan alla jobba med allt?  Forskarna i Lund sa att vi istället för att prata om könsskillnader borde börja prata om könslikheter, det tycker jag låter bra.

Känner du igen dig i att många elever väljer utifrån kön?

– Ja, det kan jag nog se men däremot vet jag inte vad de baserar sina val på. Det kan handla om att det är deras intresse. Men det kan också handla om att de saknar kunskap om olika yrken, och det kan jag som vägledare arbeta med.

Kommentera