Ny forskning

Forskare lyfter vikten av arbetsglädje

Arbetsglädjen är en fundamental del av läraryrket. Den skapar en känsla av hemvist och trygghet, och öppnar läraren för olika handlingsmöjligheter. Det slås fast i en aktuell avhandling vid Göteborgs universitet.

Anna-Carin Bredmar gör något annorlunda. Istället för att fokusera på problem och bekymmer undersöker hon lärarnas arbetsglädje.

I studien har hon lyssnat till 19 lärares erfarenheter. Resultatet visar att en känslomässig närvaro är viktig för arbetsglädjen. Enligt Anna-Carin Bredmar är förnuft och känsla ömsesidigt beroende av varandra.

– Arbetsglädje infinner sig när lärarna handlar både utifrån ett känsligt förnuft och en förnuftig känsla i mötet med elever, kollegor och olika arbetsuppgifter. Att utveckla en emotionell lyhördhet i arbetet, som i sin tur ofta förknippas med arbetsglädje, är en yrkesskicklighet som är av stor betydelse för att göra ett bra arbete som lärare, säger Anna-Carin Bredmar, verksam vid Linnéuniversitetet, i en kommentar.

Hon tycker att glädjen hamnat för mycket i skuggan av andra egenskaper när det pratas om kraven på hur en lärare ska vara. debatten är så fokuserad på problemet

– Att känna glädje i arbetet är en betydelsefull aspekt både i relation till lärares ämneskunskaper, didaktiska kunskaper och deras förmåga att skapa pedagogiska och goda relationer till sina elever. Att reflektera över och synliggöra vad lärare upplever som glädje i arbetet visar sig vara en aspekt som kan bidra till att utveckla en yrkesskicklighet av emotionell lyhördhet i arbetet, säger hon.

Anna-Carin disputerar på avhandlingen Lärares arbetsglädje. Betydelsen av emotionell närvaro i det pedagogiska arbetet fredagen den 11 april kl vid Göteborgs universitet.

Kommentera