Forskning

Forskaren: Bredda synen på vad hälsa är

Det är samhällets syn på hälsa som avspeglar sig i idrottslektionerna, menar idrottsläraren och forskaren Magnus Brolin. 

– Jag tror att många lärare arbetar mer med hälsa än de själva är medvetna om, men det beror på vad man lägger i begreppet hälsa, säger Magnus Brolin som förra året lade fram sin licentiatavhandling ”Hälsoarbete i skolan – mer än motion, morötter och moral?” vid Forskarskolan idrott och hälsas didaktik vid Örebro universitet. 

Han är själv lärare i idrott och hälsa på Stora Mellösa skola, en skola med tydlig hälsoprofil. 

– Jag har funderat en del på varför det överlag är så mycket bollspel på lektionerna och varför idrottslärare ibland tycks strunta i kursplanen. Men snarare än att säga att det är lärarnas fel skulle jag vilja hävda att det hänger ihop med samhällets syn på hälsa. 

I sin licentiatavhandling tittade han på vilka diskurser kring hälsa som finns i samhället. 

– Idén om hälsa som fysisk hälsa är urstark. Jag talar i min avhandling om den individuella hälsodiskursen, fokus hamnar på att individen ska förbättra sin hälsa utifrån givna normer. Om hälsa enligt samhället är att göra saker där man får svettas, så är det inte konstigt om idrottslärare satsar på just det, säger han.

Magnus Brolin vill bredda synen på vad som är hälsostärkande och menar att hälsa är avhängigt individ och situation. Han företräder en hälsofrämjande syn på hälsa som utgår från vad som ökar den upplevda hälsan och hur sociala aspekter påverkar individens upplevelse av att må bra. Det viktigaste är att alla ska kunna och våga delta på lektionerna utifrån sina förutsättningar, inte individuella prestationer. 

I avhandlingen har han bland annat analyserat hälsoberättelser skrivna av elever i årskurs sex från Stora Mellösa skola. 

– Eleverna själva tog upp både sociala och psykologiska aspekter av hälsa i sina berättelser, inte bara fysiska. De pratade mycket om gemensamma upplevelser som fått dem att må bra och om vikten av att stärka självkänslan. Hälsoarbete på vår skola handlar i hög grad om värdegrundsarbete. 

Kommentera