Nationella prov 

Forskarna: Lita på lärarnas omdöme

Svensklärarna bedömer bäst och skrivproven bör vara mer öppna för deras omdöme, skriver Örebroforskarna Per Ledin och Eric Borgström i tidskriften Språk och stil.

När Skolinspektionen beställde en omrättning av gymnasiets nationella skrivprov i svenska B fick hela 46 procent av provtexterna ett nytt betyg. I 85 procent av fallen ett lägre. Ett resultat av det blev att lärarnas förmåga att betygsätta sina egna elever ifrågasattes.

Per Ledin, professor i svenska vid Örebro universitet, tycker inte att den analysen håller.

– När externa bedömare ges i uppdrag att kontrollrätta för att det finns betygsinflation är det självklart att betyg kommer att sänkas, säger han i en kommentar.

Han och Eric Borgström, forskare i svenska vid Örebro universitet, skriver i språktidskriften Språk och stil att det vore olyckligt att stänga ute lärarna från bedömningen.

 – Skrivprov är utomordentligt svårbedömda. Det är ett krävande arbete att se komplexa och samspelande kvaliteter i en elevtext, väga samman dem och sedan översätta dem till betygsskalans matematiska logik. Detta är lärarna bäst på.

Det båda forskarna menar att istället för att införa fler kriterier för bedömning, som är så tydliga att det knappt finns plats för enskilda tolkningar, som varit på förslag, behövs det färre.

– Att ta bort lärarnas professionella omdöme för att det alltid ska bli exakt samma resultat oberoende av vem som rättar, har inget egenvärde men det har ett pris. Bra skrivande följer inte fasta mallar, säger Per Ledin.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm