lisabjorklundboistrup

Lisa Björklund Boistrup

| Foto: Peter Rutherhagen
Matematikdidaktik

Forskning för och med lärare

Matematiklärare i Linköping och Norrköping deltar i ett forskningsprojekt där de själva initierar frågeställningarna.

Läs mer

Rapporterna från projektet går att ladda ner här.

Tillsammans med Linköpings universitet driver Linköpings och Norrköpings kommun ett projekt för att utveckla matematikundervisningen i kommunernas grund- och gymnasieskolor. Bakgrunden var en oro över försämrade matematikresultat men också en vilja att få in forskning i lärarnas vardag. Halvvägs in i projektet har det nu utvärderats.

– Det är ett jättespännande projekt med forskning och kompetensutveckling i ett. Lärarnas själva är hela tiden delaktiga i det vi gör. Det blir väldigt klassrumsnära forskning. Vad jag vet är det unikt i Sverige, berättar Lisa Björklund Boistrup, en av forskarna i projektet.

Forskningen utförs på plats ute i skolorna och ämnet är matematikdidaktik. Målet är förbättrade verktyg för lärarna i deras undervisning. Lisa Björklund Boistrup har tillsammans med Joakim Samuelsson genomfört sex projekt med fyra deltagande lärare i varje. I respektive grupp har man tillsammans bestämt vad som ska forskas om utifrån vad lärarna ansåg att det fanns behov av.

– Projekten grundar sig på vår tidigare forskning. Jag har tidigare visat på betydelsen av att lärare vågar vara tysta och stå tillbaka litegrann. En grupp lärare arbetade med det i projektet. Det handlar inte om att det ska vara tyst i klassrummet, utan vad som händer om läraren väntar in, ger eleverna tid att tänka efter och inte direkt kommer med lösningar. Det händer massor!

Projektet beskrivs i rapporten ”Betydelsen av tystnad”. Andra projekt som genomförts är till exempel ”Muntlig kommunikation inom algebra – hur bedömer vi det?” och ”Matematikens fem förmågor och huvudräkning”.

– Vi har samlat in material i klassrummen, filmat undervisningen och tittat på filmerna tillsammans och utvärderat. Vi har sett hur lärarna under tiden förändrat sin undervisningspraktik. Och vi har fått ett kunskapsutbyte på alla ledder, lärarna lärde av varandra och om vad forskning kan innebära och vi lärde oss saker om oss själva som forskare, säger Lisa Björklund Boistrup.

Projektet har nu utvärderats av Ole Björkqvist, professor emeritus, Åbo Akademi i Vasa, Finland. Han är positiv till projektet och lyfter fram att det handlar om samverkan på riktigt, på flera plan. Lisa Björklund Boistrup menar att en annan positiv konsekvens är att projektet också fungerade som kompetensutveckling för de deltagande lärarna.

Har ni sett några förbättrade elevresultat?

– Inte i termer av nationella provresultat eller så. En av utbildningsdirektörerna pratade om det på ett bra sätt när vi utvärderade projektet och menade att vi nu har stoppat en negativ utveckling. Jag är helt säker på att det här kommer att ge positiva effekter på sikt. Det kommer ge resultat men det är ingen quick fix. 

Kommentera