ledarskap_martin_karlberg_0
Kompetensutveckling

Forskning ska ge skräddarsydd fortbildning

Ett stort forskningsprojekt i Uppsala ska leda till bättre lärarfortbildning.
– Vi ville bedriva forskning som uppfattas som relevant av lärarna och som lärarna kan ha nytta av, säger Martin Karlberg, som leder projektet vid Uppsala Universitet.

Nu drar ett stort fortbildningsprojekt igång bland Uppsalas lärare. Inom kort får samtliga kommunanställda lärare en enkät med frågor om vilken fortbildning de fått hittills, vilken nytta de tycker sig ha haft av den och vilken fortbildning de önskar sig. Svaren tas sedan om hand och analyseras av Martin Karlberg som är lektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala universitet, tillsammans med professor Christopher Bezzina, vid Malta universitet.

– Vi vill kartlägga vilken typ av fortbildning lärare får, om de får den fortbildning de efterfrågar och om det sker i ett format som har forskningsstöd. Vår uppfattning är att fortbildning ofta sker i form av halvdagsföreläsningar och det finns forskning som visar att den typen av fortbildning inte ger så mycket effekt i klassrummet, säger Martin Karlberg.

– Vi ville bedriva forskning som uppfattas som relevant av lärarna och som lärarna kan ha nytta av.

Bra fortbildning kan, enligt Martin Karlberg, definieras som ”fortbildning som efterfrågas av lärare” eller ”fortbildning som har effekt på skolans mål”

– Jag är intresserad av fältet som kallas evidensbaserad praktik och ur det perspektivet ska tre kriterier vara uppfyllda. Det ska vara effektivt, önskvärt, och förhållandevis billigt så att man har råd med det.

Förutom att ta redan på vilken typ av fortbildning Uppsalalärarna efterfrågar kommer forskarna också kartlägga vilka resurser som finns i lärarkåren.

– Det finns många lärare som besitter massor av erfarenhet och kunskap som de kan dela med sig av. Tanken är att dessa lärare – förstelärare, erfarna lärare, specialpedagoger – tillsammans med lärare från universitetet ska kunna skapa innehåll och form som vi räknar med ska kunna få effekt på skolans måluppfyllelse och samtidigt vara utformad på ett sätt så att lärarna deltar. 

Så ert mål är ta fram ett slags fortbildningspaket?

– Ja, tanken är att en lärare som har behov av till exempel engelsk didaktik förhoppningsvis ska kunna få det i samarbete med institutioner på universitetet och erfarna lärare. Istället för att lyssna på en halvdagsföreläsning om något som inte är relevant för läraren.

Kurserna ska vara klara att rulla igång hösten 2018 och projektet sker i samarbete med Uppsala kommun. Enligt Martin Karlberg har de fått positiv uppbackning från kommunens utbildningsdirektör Birgitta Pettersson som stöttar projektet.

– Med brasklappen att det är rektorerna som ansvarar för budgeten och bestämmer över fortbildningen i slutändan.

Har du fått någon respons från lärare om projektet?

– Ja, vi har haft en referensgrupp med en grupp lärare inför enkäten. De har varit väldigt positiva. Det finns ett stort intresse av mer individualiserad fortbildning utifrån egna behov.

Kommentera