landsbygd_buss
Trängsel

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

Skolorna i stan är överfulla, samtidigt som de små skolorna på landsbygden har så många tomma stolar att det är osäkert hur länge de ens kan finnas kvar. Den bilden finns på flera orter runt om i landet. I Söderhamn vill Centerpartiet nu slå två flugor i en smäll.

– Det är trångt i åtminstone en stor skola i Söderhamn, och det finns minst tre skolor runt om som har plats för fler. Jag tycker för min del att den största skolan i stan med över 700 elever är i största laget. Samtidigt i Stråtjära har de bara 46 elever, och i Mo cirka 70. De små skolorna är värdefulla och det finns plats för 25 till på varje, säger Jan-Eric Berger som representerar Centerpartiet i Barn- och utbildningsnämnden.

Förutom att omfördelningen av elever ska avlasta stadsskolorna och rädda landsbygdsskolorna från nedläggning tror han att det kan finnas fördelar för de individuella elever som skulle välja att gå på en mindre skola på landet.

– Skolorna ligger i lugna idyller och det skulle passa en del barn. En skola med färre elever blir lugnare. Sen finns det isbanor, naturstigar, fotbollsplaner och så vidare. Och inte minst möjligheten att ge sig ut i naturen, för de som bor mitt i stan men är intresserade av sånt, säger han.

Anders Nilsson är lärare i musik och slöjd på Trönöskolan, en mindre skola två mil utanför Söderhamn, och han välkomnar att man tänker i nya banor på kommunkontoret.

– Det kan vara dags att tänka om kring resursfördelningen. Inom mitt ämne, slöjd, så har de problem med brist på slöjdsalar i stan, samtidigt som slöjdsalarna på småskolorna står tomma flera dagar i veckan. Men det är ju avhängigt på andra resurser också. Ökar man elevantalet på en liten skola måste man öka alla resurser, säger han.

Han berättar att de mindre skolorna redan säljer in sig själva genom sin trivselfaktor, och att en del föräldrar redan idag väljer att låta sina barn pendla med kollektivtrafiken.

– Föräldrar vill väl ofta ha sina barns skola i närheten av där de bor, men det finns ett särskilt intresse för skolorna på landsbygden. Så det går säkert att fylla dem med fler elever om man löser logistiken så att de får komma hem i bra tid, säger Anders Nilsson.

Söderhamn tampas som de flesta orter i Sverige med lärarbrist, och på grundskolan är det riktigt illa; bara runt 55 procent av lärarna är behöriga i det ämne de undervisar. Extra svårt är det att rekrytera personal till de små landsbygdsskolorna som Centerpartiet vill skicka elever till.

Blir inte problemet med rekrytering ännu större om fler elever ska gå i de skolorna?

– Det handlar om att fylla på befintliga klasser med 7-8 elever i varje klass. Och gör man en naturinriktning på skolorna kan det locka lärare som är intresserade av sånt. I lilla Trönö, två mil från centrum, är nästan alla lärare behöriga och eleverna har bäst resultat i hela kommunen, säger centerpartiets Jan-Eric Berger.

Han är noga med att betona att ingen ska tvingas åka två mil till skolan, utan att det handlar om att erbjuda möjligheten för de som vill. Och den viljan finns, menar han.

­– Jag har fått mer än hundra meddelanden av föräldrar på facebook, mail och telefon efter att vi gick ut med det här. Nästan vartenda ett av dem är positivt, säger han.

Centerpartiet är i opposition i det S/MP/V-styrda Söderhamn, och nu ska motionen tröskas genom det byråkratiska systemet. Jan-Eric Berger är hoppfull att förslaget ska bli verklighet.

– Jag vet efter samtal med gruppledarna att flera partier ställer sig bakom iden. Inklusive något av de styrande partierna, säger han.

Anders Nilsson på Trönöskolan håller med om att det faktiskt finns fördelar med en mindre skola, även om han inte vill romantisera det för mycket.

– Träffar man för många elever på en dag så hinner man inte snappa upp allt som pågår, och man lär inte känna dem lika bra. På en mindre skola blir det lugnt på ett helt annat sätt. Eleverna lär känna alla, och alla barn är allas barn på något sätt. Man pratar öppet med varandra och är delaktig i allas klasser på ett annat sätt. Men det är viktigt att ekonomin går i takt med verkligheten.

Kommentera