karin_mp_skola

Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd och ordförande i Grundskolenämnden. Foto: Catharina Fyrberg

Arbetsmiljö

Förslag: Mindre undervisningstid ska locka lärare till utsatta skolor

Miljöpartiet föreslår en timme mindre undervisningstid varje dag för lärare i utsatta skolor. Förslaget är tänkt att skapa en mer attraktiv skola och locka fler lärare. 
– Läraren måste få tid och möjlighet att utveckla sin undervisning, säger Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd och ordförande i Grundskolenämnden.

Mer om förslaget:

Om det hade varit i dag skulle förslaget innefatta:

• 1-6 Bergsjöskolan

• Sandeklevsskolan 2

• Bergsjöskolan

• Sjumilaskolan

• Utmarksskolan

• Svartedalsskolan

• Hjällboskolan 1

• Gärdmosseskolan

• Nytorpsskolan 1

• Lövgärdesskolan

Källa: Miljöpartiet i Göteborg 

Miljöpartiet i Göteborg föreslår 40 miljoner kronor till att förbättra arbetsvillkoren för lärare i skolor med många elever som har sämre studieförutsättningar. Pengarna är tänkta att användas till att minska undervisningstiden och ge lärare möjlighet till fortbildning, forskning eller annan stimulans.

Kommunalrådet Karin Pleijel (MP) menar att det i dag förekommer en negativ trend där skolor i utsatta områden har haft svårt att rekrytera erfara lärare, jämfört med skolorna i välmående områden.

– Många kommuner kämpar med att locka lärare till förortsskolor med stora utmaningar. Det här är ett bra förslag för att läraren ska få möjlighet att utveckla sin undervisning och göra yrket mer attraktivt att söka eller stanna kvar, säger hon.

Tanken är att förslaget ska kunna verkställas redan nästa år. Pengar är avsatta för 2019 för att det ska kunna genomföras i Göteborgs tio mest utsatta skolor, utifrån ett socioekonomiskt index som man räknat fram i staden (se mer i faktarutan).

Hur ser du på de som menar att alla lärare borde omfattas av en sådan här satsning? 

– Jag tror att man som lärare vill lyckas med de eleverna man har. I vissa skolor behöver man förutsättningar som fungerar just där. Vi vet att det är tufft på många skolor som har elever med psykisk ohälsa, elever med diagnoser och andra typer av bekymmer som lärare måste ta hand om – det är extra mycket sådant på de här skolorna, säger Karin Pleijel och tillägger:

– Jag tror man kan ha förståelse för att det kan vara olika på olika skolmiljöer i vilka förutsättningen man behöver ha för att lyckas. 

Redan nu bedrivs en försöksverksamhet med förkortad arbetstid på en förskola i stadsdelen Bergsjön i Göteborg, där man tidigare hade svårt med sökande till sina vakanta tjänster. När man erbjöd förslaget så ökade sökantalet med behöriga förskolelärare.

– Vi vet att det här kan vara någonting som man uppfattar som attraktivt för att orka med ett tufft arbete. Sedan vet jag att läraryrket är tufft på olika sätt i olika delar av stan, men här har vi sett att det påverkar så kraftigt elevernas möjligheter att lyckas. Så i de skolorna måste vi tänka nytt. 

Karin Pleijel tror att liknande förslag kan komma att dyka upp i fler kommuner framöver. 

– Jag tror att alla kommuner och huvudmän letar efter bra modeller att få engagerade och erfarna lärare, man tittar nog på varandra vad som fungerar. Liberalerna och den borgliga sidan verkar tro att allt går att köpa för pengar, och att exempelvis lönerna ska vara högre. Men jag tror att det är viktigare att man får redskapen och möjligheterna för att lyckas med sina elever. Det är inte lönen som avgör om man lyckas med sina elever, säger hon.

Kommentera