digitalisering
Högre utbildning

Förslag: nätkurser utan betygskrav

Nätkurser öppna för alla, utan betygskrav.
​Det vill Universitetskanslerämbetet se mer av inom den svenska högskolan.

Redan i dag finns ett stort utbud – både internationellt och i Sverige – av så kallade mooc-kurser, massive open online courses. På Karlstads universitet läste exempelvis i fjol över 15 000 lärare online-kurser i betygsättning och bedömning.

Nu föreslår Universitetskanslerämbetet, UKÄ, som utrett frågan på regeringens uppdrag, att mooc-kurser ska kunna rymmas och finansieras inom den svenska högskolan. De ska vara öppna för alla, utan krav på betyg. Universitetskansler Harriet Wallberg betonar att den nya utbildningsformen ska vara en möjlighet för lärosätena, inte ett uppdrag.

Enligt UKÄ:s förslag ska alla statliga lärosäten, men även ett flertal enskilda utbildningsanordnare, ha möjlighet att ”anordna öppna nätbaserade kurser på rimliga villkor”. Finansieringen ska ske genom anslag – UKÄ föreslår att staten avsätter särskilda medel, som också ska kunna användas för utveckling av digital högskolepedagogik.

– Moocs står för en i grunden positiv utveckling, att göra kunskap tillgänglig för stora grupper människor. Den nya utbildningsformen kan bidra till det livslånga lärandet och att höja kunskapsnivån i samhället. Den ger också svenska lärosäten möjlighet att profilera sig internationellt. Det är bra för Sverige, säger universitetskansler Harriet Wallberg i en kommentar.

Eftersom det inte ställs några behörighetskrav för att delta i moocs ger de heller inte några högskolepoäng. Enligt UKÄ:s förslag ska de som genomgått en kurs kunna få ett intyg. Själva intyget kan komma att kosta pengar, men kurserna är tänkta att vara gratis.

– Man behöver inget svenskt personnummer för att delta. Finns det relevanta utbildningar för nyanlända skulle det vara positivt, säger Marie Kahlroth, utredare på UKÄ, till Svenska Dagbladet.

Kommentera