sommarlov_kort
Lovskolor

Förslag: skola på loven i alla kommuner

Moderaterna satsar hårt på att profilera sig som skolparti. I sitt sommartal sa partiledaren Anna Kinberg Batra att M vill införa ett aktivt skolval och obligatoriska lovskolor i landets samtliga kommuner.

Moderaternas nya skolförslag
  • Utökad lovskola. Ska erbjudas i alla kommuner för de elever i åk 6-9 som är i behov av extra undervisning, även nyanlända. Staten ska borga för att sommarskolorna finns tillgängliga.
  • Aktivt skolval. M konstaterar att de elever och föräldrar som inte känner till det fria skolvalet aldrig ställs inför möjligheten att själva få välja, utan att eleven då placeras på en skola i enlighet med närhetsprincipen. Partiet vill därför införa ett aktivt skolval i Sveriges samtliga kommuner.
  • Gemensamt kösystem. ”Vi vill på sikt se att ett enhetligt kösystem tillämpas i varje kommun och där samtliga kommunens kommunala skolor och friskolor ingår. Det året som ett barn fyller sex år ska en skolvalsperiod infallas under våren inför den följande höstens skolstart”, skriver M i sitt förslag.

Moderaterna har de senaste månaderna flyttat fram sina positioner på skolområdet rejält – och även kommit med tydliga passningar till Liberalerna.

– Moderaterna har släppt skolfrågan till andra partier de sista åren. Den tiden är förbi, sa partiledaren Anna Kinberg Batra på partiets kommundagar i maj.

När hon på nationaldagen höll ett sommartal tog skolan åter stor plats och hon presenterade ett antal nya förslag på området. Moderaterna vill bland införa ett aktivt skolval och ett gemensamt kösystem för kommunala och fristående skolor. Partiet vill också göra det obligatoriskt för kommunerna att erbjuda lov- eller sommarskolor för samtliga elever i årskurserna 6-9 som är i behov av extra undervisning, även nyanlända. Enligt partiets beräkningar skulle det kosta 600 miljoner kronor att införa lovskolor.

– Nu börjar sommarlovet, även för den som inte klarat kunskaperna än. Vi måste ställa frågan vad det leder till och vad vi kan göra åt det, sa Anna Kinberg Batra i sitt tal.

– Motsatsen till att lära sig tillräckligt i skolan i tid är utanförskap i värsta fall. Det är den stora kostnaden för både individen och samhället.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén säger till Svenska Dagbladet att obligatoriska lovskolor är att angripa problemet från fel håll.

– Då är det bättre att satsa på den ordinarie skolan och angripa grundproblemet, som är lärarnas minskade möjligheter att ägna sig åt undervisningen och de elever som behöver extra stöd.

Åsa Fahlén välkomnar dock sommarundervisning för nyanlända.

– I det segregerade samhälle vi lever i nu så kan elever inte komma i kontakt med särskilt mycket svenska på två månader. Då kan det vara bra att inte ha en lång paus. För de elever som inte har en fullständig skolgång med sig så kan sommarskolan fungera, säger hon till SvD.

Kommentera